A felperes a felek között létrejött vállalkozási szerződésben oszthatatlan építési szolgáltatás nyújtását vállalta, amelyet a beruházás külső forrásból történő finanszírozásához kapcsolódóan előzetesen meghatározott ütemterv szerint vállalt teljesíteni. Az ütemtervben megjelölt részhatáridők közül a szerkezetkész állapot elérésének határidejét a szerződésben kötbérrel biztosították.

Oszthatatlan szolgáltatás esetében teljesítési késedelem értelemszerűen csak a teljesítési határidő (a véghatáridő) túllépésével következhet be. Kötbért azonban a felek a Ptk. 246. § (1) bekezdése értelmében nemcsak a teljesítési késedelem, hanem bármely más szerződésszegés esetére is kiköthetnek. Nem volt ezért törvényes akadálya annak, hogy a vállalkozási szerződésben az ütemterv szerinti részhatáridőt kötbérrel biztosítsák.