Az új döntés értelmében: "A végrendeleti tanú aláírása megfelel az aláírással szemben támasztott követelményeknek, ha a tanú a rá jellemző, általa kialakított egyedi írásformát és írásképet tükröző módon írja alá az okiratot. Ha a tanú személye az okiratból nem állapítható meg, a bíróság erre vonatkozóan bizonyítást folytathat le."

A jogegységi tanács az EBH 2015.P.10. számon közzétett határozat elvi bírósági határozatként való fenntartását megszüntette.

Végre.

Vége a vesszőfutásnak.

A 2/2016. számú PJE határozat itt olvasható: http://www.kuria-birosag.hu/hu/joghat/22016-szamu-...