Cégünk 100 millió forint feletti adóalappal (előző év alapján) rendelkezik, a komplex megosztással számítja ki a székhelye és a telephelye között az iparűzési adó megosztását. A megosztáshoz összesítettük az értékcsökkenést, illetve a bérleti díjakat. Kérdésem a lízingre vonatkozik. Cégünk gépkocsikat pénzügyi lízinggel finanszírozott. Ebben az esetben a gépkocsi a tárgyi eszközeink között szerepel, értékcsökkenést így a megosztáshoz már számítok. Lehet még más teendőm a számításnál? Esetleg a lízingkamatot vegyem még figyelembe?

A helyi adókat szabályozó 1990. évi C. törvény melléklete tartalmazza az eszközérték meghatározásának módját. E szerint a vállalkozás a számviteli törvényben definiált saját, bérelt vagy lízingelt eszközt tekintheti tárgyi eszköznek. Eszközértékként pedig egyrészt az említett tárgyi eszközök után a társasági adó törvény szerint érvényesített értékcsökkenési leírás, másrészt a költségként elszámolható bérleti és lízingdíjak vehetők figyelembe, többek között.

Mivel a lízingelt eszköz is tárgyi eszköz, ezért ezen eszközök után a társaságiadó-törvény szerinti értékcsökkenési leírás összegét tudja figyelembe venni eszközértékként.

A fizetett lízingdíjat nem tudja figyelembe venni, mivel az nem költség. Ami a kamatot illeti, bár az kétségtelenül a lízing törlesztőrészletének a része, de egyrészt ez nem költség, hanem a pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartozik, másrészt – szakértőnk véleményes szerint – nem az eszközhöz, hanem sokkal inkább a finanszírozáshoz kapcsolódik, így álláspontom szerint eszközértékként nem vehető figyelembe – írta válaszában Szipszer Tamás.