Dr. Bekk Judit kifejtette: egyre nagyobb értéket képviselnek a személyes adatok, az adatkezelésre pedig egyre szigorúbb előírásokat határoz meg a jogszabály. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

A kezelés alapja kizárólag az érintett hozzájárulása vagy törvény felhatalmazása lehet. Az érintettet, vagyis a személyes adatok tulajdonosát mindezen előírások mellett azzal is védi a törvény, hogy külön jogosultságokkal ruházza fel az adatkezelést illetően.

Valamennyi érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől az adatkezelésről, kérheti adatai helyesbítését, sőt, a kötelező adatkezelés kivételével az adatok törlését vagy épp zárolását is – hangsúlyozta a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

Ha az érintett tájékoztatás iránti kérelmemmel él, az adatkezelő köteles a tájékoztatást megadni az általa kezelt, illetve általa vagy a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatok valamennyi lényeges tulajdonságáról, így többek között az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről.

Az adatkezelőnek ezt a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában kell megtennie. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adott adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetben előfordulhat, hogy költségtérítés megállapítására kerül sor. Lényeges, az érintetteket védő szabály azonban, hogy a már megfizetett költségtérítést vissza kell fizetni, ha az adatokról kiderül, hogy azokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás helyesbítéséhez vezet.

Személyes adatot helyesbíteni akkor kell, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll – figyelmeztetett dr. Bekk Judit.

Az adatok törlésére pedig akkor kerül sor, ha annak kezelése jogellenes, ha az érintett azt kéri, ha a hiányos vagy téves adat törlését a törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendeli.

Az érintett kérésére az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatokat, és így jár el akkor is, ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az adatkezelő az érintett tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közölni köteles a kérelem elutasításának indokait és tájékoztatnia kell az érintettet a bírósági jogorvoslat, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulás lehetőségéről.

Ezekkel a jogokkal mindenképp célszerű tisztában lennünk és szükség esetén élni is velük. Adataink rendkívül értékesek, hozzánk közvetlenül köthetőek, épp ezért védelmükre, biztonságukra mindenképp érdemes figyelmet fordítanunk – mutatott rá végezetül.