A módosító törvény az Fhtv-re vonatkozóan megváltoztatja többek között a kereskedelmi kommunikációra, a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra vonatkozó szabályokat, új rendelkezéseket vezet be az árukapcsolásra és a devizahitelekre – fejtette ki dr. Merics Lajos (képünkön).

A változások hátterében az áll, hogy a hitel költsége és elérhetősége tekintetében a reklámok és marketingközlemények nem kelthetnek téves várakozásokat a fogyasztóban.

Ennek megfelelően a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a módosítás következtében már a teljes hiteldíj mutatót kell feltüntetni. Az ingatlanfedezetre bejegyzett jelzálogjogra és deviza alapú hitel esetén az árfolyamkockázatra a jövőben fel kell hívni a figyelmet.

A szakértő kiemelte: a módosítás célja az, hogy a fogyasztó jobban felmérhesse a hitelfelvétel következményeit. Ennek érdekében a szerződés tervezetét legalább három nappal a szerződéskötést megelőzően a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Kapcsolódó szolgáltatás nyújtása esetén pedig a felvilágosításnak a kapcsolódó szolgáltatásra is ki kell terjednie.

Az árukapcsolásra vonatkozó új tilalmi rendelkezés szerint nem megengedett, ha a fogyasztó a hitelt csak más szolgáltatással együtt, de külön nem veheti igénybe. Nem kerül korlátozásra ugyanakkor a fogyasztó számára előnyös csomagban történő értékesítés, amikor a csomag elemei külön-külön is igénybe vehetők, de nem feltétlenül ugyanazokkal a feltételekkel.

Kivételként megengedett a hitelező kérése, hogy a fogyasztó olyan fizetési számlával rendelkezzen, amely a törlesztést szolgálja. A törvény módosítása lehetővé teszi azt is, hogy a hitelező a hitelhez kapcsolódó életbiztosítást vagy az ingatlanfedezetre vonatkozó vagyonbiztosítást írjon elő feltételként – ismertette dr. Merics Lajos.

A devizahitelekre vonatkozó új rendelkezések szerint a hitelezőnek már biztosítania kell, hogy a fogyasztó meghatározott feltételek mellett hitelét egy másik devizanemre válthassa át, illetve, hogy árfolyamkockázatot csökkentő eljárásokat is igénybe vehessen. Az árfolyam jelentős változása esetére az eddiginél nagyobb hangsúly kerül az erre vonatkozó külön tájékoztatási kötelezettségre.

Újdonság, hogy a Hpt. a hitel-tanácsadási tevékenységet, mint új kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nevesíti. Ezzel a pénzügyi intézmények által végezhető kiegészítő pénzügyi szolgáltatások köre a jelzáloghitelhez kapcsolódó személyre szabott ajánlások nyújtásával bővül ki.

Az új kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzéséhez a felügyelet (MNB) külön engedélye szükséges. A jelzáloghitel közvetítői tevékenységre vonatkozóan a felügyelet által kezelhető adatkör ennek megfelelően kiegészül. A magyarországi székhelyű közvetítőkre a magyarországi főiroda megléte is előírásra kerül – figyelmeztetett.

A módosított törvény rögzíti, hogy a hitel-tanácsadási tevékenységet végző függő és független közvetítő a tevékenységért ellenértékre kizárólag akkor jogosult, ha az általa ajánlott hitel után az érintett pénzügyi intézménytől nem kap közvetítői díjat. Ügyfélvédelmi szempontból pedig a jelzáloghitelek esetében a közvetítői díjat korlátozták.

A törvénymódosítás alapján hitel-tanácsadási tevékenység végzésére csak jelzáloghitel nyújtására engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő kaphat engedélyt.

Összességében, a jelzáloghitel irányelv hatályba lépésének következtében a fogyasztó jobban felmérheti a hitelfelvétel következményeit és jelzáloghitel tanácsadást immár az egyedi tevékenységi formának megfelelően külön felügyelt, MNB engedéllyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóktól vehet igénybe.

Bár mindez a fogyasztók védelmét szolgálja, hitelfelvétellel kapcsolatban nem lehet elégszer hangsúlyozni a tudatos és felelős pénzügyi tervezés fontosságát – utalt rá végezetül dr. Merics Lajos.