A szociális kötöttség, például a közteherviseléshez való hozzájárulás révén azonban a leginkább korlátozható joggá is vált a tulajdonjog, ezért is vált szét az alkotmányjogi és a polgárjogi tulajdon fogalma - hangsúlyozta dr. Darák Péter, a Kúria elnöke. Míg az alkotmányjogi tulajdonjog inkább egy funkcionális fogalmat jelent, amelyre a mindenkori közhatalom az értékgaranciát tudja biztosítani, addig a polgárjogi fogalomban a tulajdon tárgya más, inkább nevezhető materiálisnak - fogalmazott.

Elmondta azt is, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága például nem a tulajdon, hanem a javak fogalmát használja.

A tulajdonjog fogalmának történelmi fejlődéséről tartott előadásában dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke hangsúlyozta, a tulajdonjognak ember- és egyben társadalomformáló szerepe van. John Locke angol filozófusra hivatkozva elmondta: a felvilágosodás korában definiálták, hogy a tulajdon az emberi személyiség kibontakozásának előfeltétele és biztosítéka. Példaként hozta fel az ember munkáját, amely a legszentebb és legsérthetetlenebb tulajdona, mert minden más tulajdonának az a forrása, s ilyen értelemben a boldogulásának a biztosítéka.

A jelenlegi globális viszonyokat elemezve elmondta azt is, hogy meg kell vizsgálni, hogyan lehet a tulajdonjogokat gazdasági téren fenntartható irányba terelni, mert a legnagyobb kihívás, amivel az embereknek ma szembe kell nézniük, az a globális kapitalizmus "katasztrófaállapota", a túlnépesedés és a globális felmelegedés. Álláspontja szerint a migráció ezeknek az egyik következménye.

Az utóbbi tíz évben az emberek mindennapi életének részévé vált a jog - vélekedett dr. Darák Péter az összbírói értekezletet követő sajtótájékoztatón. Példaként említette, hogy amikor a bírósági ügyek iránt érdeklődnek az emberek, az azt jelenti, hogy bíznak a bírói rendszerben. Amikor kritikákat fogalmaznak meg, az pedig azt jelzi, hogy az emberek el merik mondani a véleményüket. Hangsúlyozta: ez azért is fontos, mert visszajelzést kapnak.

Közölte: olyan oktatófilmeket készítenek, amelyekkel egy-egy ügyet bemutatva szeretnék a közvélemény elé tárni a folyamatokat és a szempontokat, amelyek alapján döntés születik a tárgyalások végén. Ilyen oktatófilm készül a West Balkán-ügy vagy a Cozma-ügy tárgyalásáról.