Adózási szempontból az MRP rendkívüli előnye, hogy az azt bevezető vállalkozások számára az MRP szervezet által teljesített kifizetéseket csak a 15% személyi jövedelemadó terheli. Vagyis nem merül fel a munkáltató által fizetendő 27% szociális hozzájárulási adó vagy a magánszemélynél egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség.


Mi is az az MRP?

„A dolgozói részesedésszerzés egyik formájaként a Munkavállalói Résztulajdonosi Programot privatizációs eszközként a 1992. évi XLIV. törvény (MRP törvény) honosította meg Magyarországon, mely azonban a privatizációt követően jelentőségét vesztette. 2015. november 28-tól azonban az MRP törvény olyan új típusú MRP szervezetet alapítására vonatkozó szabályozással egészült ki, amely ismét felkeltheti a társaságok figyelmét e jogintézmény iránt.” – ismerteti dr. Kamocsay-Berta Eszter, a KCG Partners Ügyvédi Társulás vezető partnere (képünkön).

Az MRP program keretében az alapító társaság részesedést (jellemzően részvényt vagy üzletrészt) juttathat az általa létrehozott MRP szervezetnek, amely cserébe tagi részesedést biztosít szervezetében a társaság dolgozói számára.

A társaság által meghatározott feltételek bekövetkeztével a munkavállaló az MRP szervezetben fennálló tagi részesedését pénzre vagy a társaság részvényeire/üzletrészére válthatja át. Az átváltásáig azonban a munkavállaló osztalékra jogosult, mely ösztönzi a munkavállalók tulajdonosi szemléletét. Ugyanakkor az alapító társaság részvényeihez, vagy üzletrészéhez kapcsolódó egyéb tulajdonosi jogokat kizárólag az MRP szervezet gyakorolhatja.

A társaság vállalatpolitikája függvényében az MRP kizárólagos vagy kiegészítő ösztönzési eszköz is lehet, amelybe bevonhatóak a társaság leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai is.

Az új típusú MRP főbb előnyei

  • Növeli a társaság gazdasági teljesítőképességét;
  • Ösztönzi a munkavállalók tulajdonosi szemléletét;
  • Munkáltatói ellenőrzést biztosít az MRP szervezet rendelkezésére bocsátott tulajdonrész felett;
  • Jelentős adókedvezményekkel jár;
  • Rugalmasabb szabályok alkalmazását teszi lehetővé;
  • Alkalmas az egyéb munkavállalói javadalmazási módok költséghatékonyabb kiváltása.

„Az új típusú MRP szervezet kedvező adóstruktúrája és rugalmas szabályai révén számottevő érdeklődésre tarthat számot a munkavállalók ösztönzését erősíteni kívánó társaságok részéről, melynek eredményeként egy új és hatékony jogintézménnyel bővülhetnek a társaságok rendelkezésére álló javadalmazási eszközök.” – mondta el dr. Kamocsay-Berta Eszter ügyvéd.