Újabb törvénymódosítást fogadott el az Országgyűlés, hogy felülvizsgálhatók legyenek a földhaszonbérleti szerződések, köztük a korábban kötöttek is.

A polgári törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezések (Ptké.) és a földforgalmi törvény módosítását 130 igen szavazattal, 68 nem ellenében hagyta jóvá a Ház a fideszes Győrffy Balázs agrárkamarai elnök és Jakab István Magosz-elnök javaslatára.

Az Országgyűlés november közepén egyszer már módosította a földforgalmi törvényt, és lehetővé tette a haszonbérbe adott termőföldek bérleti díjának időszakonkénti felülvizsgálatát. Ám az előterjesztés kétharmados többséget igénylő passzusa, ami a sarkalatosságra és a korábban kötött haszonbérleti szerződések felülvizsgálhatóságára vonatkozott, nem kapta meg a kellő szavazatot. Ezért most újra törvényt módosítottak.

A december 15-én elfogadott törvény alapján a föld tulajdonosa a hosszú távú haszonbérleti szerződés megkötése után öt évvel, majd később rendszeresen felülvizsgálhatja a bérleti díjat.