Miként arról korábban hírt adtunk , dr. Bártfai Beatrix és társai elfogultsági kifogást emeltek dr. Baka Andrással szemben (az előzményekről lásd közleményünket ide kattintva).

Elfogultsági kifogásuknak alapja az volt, hogy a BÜK ügyben eljáró kúriai bíró, dr. Baka András pert indított az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) előtt a Magyar Állammal szemben. A bíróság megállapította a felperest ért jogsértést. A perben dr. Baka András ügyvédje 2002 és 2006 között a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának jegyzője, 2006 és 2014 között pedig tagja volt. A Budapesti Ügyvédi Kamara 2014.02.21-én megtartott megismételt választási közgyűlése az ügyvédet ismételten a BÜK fegyelmi bizottsági tagjának választotta.

Az elfogultsági kifogás elutasítását közleményében értelmező s magyarázó Ügyvédi Összefogás Egyesülete (ÜÖE) szerint: "Fontos kiemelni: a felperesek az indítványt nem arra alapozták, hogy dr. Baka András részrehajlóan ítélkezik, hanem arra, hogy az ügy elfogulatlan megítélése tőle nem feltétlenül várható el. Az elfogultsági kifogás alapvető célja az volt, hogy a BÜK kamarai választásának eredményét jogerősen megsemmisítő ítélet felülvizsgálatával összefüggésben még csak fel se merülhessen senkiben olyan személyes körülményekre alapítható kétség, amelyhez hasonló ok éppen az egyik lényeges indoka volt magának a felülvizsgálatra kerülő ítéletnek."

(Az ÜÖE közleményének teljes szövege ide kattintva olvasható.)