Tekintettel arra, hogy a civil szervezetek nyilvántartásba vétele, valamint ezen nyilvántartás vezetése a bíróságok feladata, a végső határidő közelségére és a civil szervezetek jelentős számára tekintettel a bíróságoknak a közeljövőben nagy ügyteherre kell készülniük. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek új Ptk. hatálya alá helyezkedése zökkenőmentesen valósuljon meg, a bíróság – az Ügyvédi Kamarával és a Civil Információs Centrummal közösen - együttműködik szakmai napok szervezésében, valamint a munkafolyamatok átszervezésével is segíti az ügyszak működését. Mindemellett azonban a civil szervezetek aktív közreműködésére is szükség van ahhoz, hogy a létesítő okiratok módosítására, s ezzel összefüggésben a civil szervezetek jogszabályszerű működésére a megfelelő határidőben sor kerüljön.

Kiemelendő, hogy 2015. január 1. napját követően új (ÁNYK) formanyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek ide kattintva érhetők el. Fontos tudnivaló, hogy a formanyomtatványok használatához egy külön program letöltése is szükséges, illetőleg, hogy mind az egyesületekre, mind az alapítványokra külön, egymástól eltérő formanyomtatvány vonatkozik.

A fenti nyomtatványokon túlmenően a weboldal civil szervezetekre vonatkozó részénél, az eljárásban felhasználható számos egyéb formanyomtatvány és mintaokirat letöltésére van lehetőség.

A nyomtatványok elektronikusan (az ügyfélkapun keresztül), avagy papír alapon is benyújthatók, fontos azonban az, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt szervezetek (pl.: közhasznú szervezetek, hegyközségek, szövetségek, jogi képviselővel eljáró civil szervezetek) számára az eljárás kötelezően elektronikus.

A Szegedi Törvényszék a honlapján ugyancsak részletes tájékoztatást tett közzé az egyes eljárásokkal kapcsolatban.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy az egyesületek esetében nem kell módosítani az alapszabályt amiatt, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét, vagy székhelyét. Az egyesület és az alapítvány a létesítő okiratát a Ptk-val összefüggésben nem köteles módosítani, ha az csak abból az okból volna szükséges, hogy olyan hivatkozások, utalások és elnevezések szerepelnek az okiratban, amelyek a Ptk. és a létesítő okirat tartalmát érintő más törvény rendelkezéseinek már nem felelnek meg.

Annak érdekében, hogy a jogi képviselővel nem rendelkező civil és civilnek nem minősülő szervezetek is megfelelő formában el tudják készíteni a fentiekben kifejtettek következtében szükséges változásbejegyzés iránti kérelmeiket, a Szegedi Törvényszék 2015. november hó 20. napjától kezdődően péntekenként a délelőtti órákban (8-12-ig) ügyfélfogadást tart.

Az eljárásban való eligazodás elősegítésére igénybe vehető továbbá a Csongrád Megyei Civil Információs Centrum (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.), ahol a nonprofit szervezetek számára nyújtanak szakszerű tanácsokat.

* * * * * * * * * * * * * * * *

A civil szervezetek létesítő okiratának módosításáról, határidejéről és az Országos Bírósági Hivatal által elkészített okiratmintákról november 16-án adott interjút dr. Antal Veronika, az Országos Bírósági Hivatalba beosztott titkár az Inforádió Paragrafus című műsorában.

A teljes interjú ide kattintva hallgatható meg.

(Címfoto: tarnokhir.hu)