A magukat Kollégák a XXI. századi ügyvédségért meghatározó csoportosulás álláspontja szerint: "Amíg vitássá tehető akár a legegyszerűbb névváltoztatás, vagy iroda áthelyezés, hogy ne is beszéljünk az ennél fajsúlyosabb olyan kérdésekről, mint mondjuk egy fegyelmi eljárás, vagy egy ügyvédi névjegyzékbe való felvétel, addig a saját ügyvédi működésünk alapjait fenyegeti veszély. Ezért az illegitim, vagy finomabban fogalmazva vitás állapotot minél hamarabb, megnyugtatóan meg kell szüntetni. Nem úgy, hogy abból újabb viták nőnek ki."

Megalakulásuk indítékait ismertetve, a BÜK-kel kapcsolatosan leszögezik: "Nem lehet vitás, hogy az ügyvédséggel kapcsolatos szabályozások, és a saját Kamaránk hozzánk való viszonya is megérett a változásokra. A XXI. századi Kamarának is ugyanazokat az elveket kell vallania, mint amelyek alapszabályában lefektetésre kerültek, de amelyek érvényesülését mi, az egyszerű ügyvédek, nemigen érezzük".

E ponton - bár éppen e vonatkozásban a BÜK választási ciklusokon átívelő tevékenységét a részletekben is jól ismerők szerint folyamatosan komoly erőfeszítéseket tett a kamara - az önkormányzatiság, szakmaiság, érdekvédelem hiányát-gyengeségét említik fel, hozzátéve: "Mindezeket a modern kor követelményeihez igazodva kell megvalósítani, amely követelmény nemcsak a mi számunkra, de érdekvédelmi és lobbi tevékenységünk nyomán a jogalkotás és a jogalkalmazás számára is jelentenek új feladatokat és kihívásokat".

Bemutatkozó oldalain a csoport hangsúlyosan közli azt is hogy "mik nem vagyunk": "Nem kiáltottuk ki magunkat önjelölt élcsapatnak, nem vagyunk sem jobb-, sem baloldali tömörülések trójai falova, nem kívánunk személyes karriert építő konjuktúra-lovagok zászlóvivői lenni. Ügyvédek vagyunk, a munkánkért, az ügyvédi hivatás nimbuszáért aggódó kollégák, és határozottan kiállunk minden olyan kezdeményezés, eszme mellett, amely az Ügyvédség eredendő függetlensége, önigazgatása, hatékony érdekképviselete mellett foglal állást és azért hajlandó küzdeni".

Programjuk ismertetése során kiemelten felvetik a jelenlegi kamarai működéssel kapcsolatos főbb problémákat a következők: "az érdekvédelem hiánya, átláthatatlan működés, az ügyvédi szakma idejétmúlt szabályozása".

Kezdeményezik a Budapesti Ügyvédi Kamara közgyűlésének összehívását abból a célból, hogy a közgyűlés döntsön egy új kamarai választás kiírásáról.

Céljukat ekként összegzik: rdekvédelem és erőteljes lobbitevékenység, minőségi ügyvédség, igazi Kamara". Mindezeket részletesen is kifejtik a Facebook oldalukon.

A csoportosulás ügyeinek intézésében az alábbi ügyvédi irodákat tüntetik fel honlapjukon:

  • Czeglédy, Kollár, Tüske Ügyvédi Iroda,
  • Dr. Esősi Krisztina Ügyvédi Iroda,
  • Dr. Mező András Ügyvédi Iroda,
  • Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda,
  • Németh és Herrmann Ügyvédi Iroda,
  • Dr. Németh Zsolt Ügyvédi Iroda,
  • Prokob és Szabó Ügyvédi Iroda,
  • Dr. Rezes Gábor Ügyvédi Iroda,
  • Vauver Ügyvédi Iroda.

A csoportosulás fent idézett bemutatkozása és programja részleteiben

olvashatók.