TANULMÁNYOK

1974-1978 Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza
1978-1983 József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szeged
1985 Jogi szakvizsga
1998-2000 Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, JTI, Európa jogi szakjogász

MUNKAHELYEK ÉS BEOSZTÁSOK
1983-1985 Kecskeméti Járásbíróságbírósági fogalmazó
1985-1990 Kecskeméti Városi Bíróság bíró
1990-1995 Bács-Kiskun Megyei Bíróság megyei bírósági bíró
1995-2001 Bács-Kiskun Megyei Bíróság megyei bírósági tanácselnök
2002-2006 Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Polgári- Gazdasági-Közigazgatási Kollégium vezetője
2007-2008 Legfelsőbb Bíróság legfelsőbb bírósági bíró
2008-2011 Legfelsőbb Bíróság legfelsőbb bírósági tanácselnök
2012- Kúria kúriai tanácselnök
2015- Kúria Polgári Kollégium kollégiumvezető-helyettes

ÍTÉLKEZÉSEN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG
Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagja (2003-2009; 2009-2010)
Jogi Szakvizsga Bizottság tagja
Fogalmazói Versenyvizsga Bizottság tagja
Kúriai Döntések (BH) Szerkesztő Bizottság tagja
Közjegyzők Közlönye Szerkesztő Bizottság tagja
Polgári Kollégium Elvi Előkészítő Csoport vezetője
Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztő Bizottság munkabizottsági elnök

OKTATÓI TEVÉKENYSÉG
1993-2013 Szegedi Tudományegyetem (Polgári jogi praktikum, Személyiségvédelem a bírói gyakorlatban)
1993- Szegedi Tudományegyetem Polgári Jogi Záróvizsga Bizottsági elnök
1993- Bírák, bírósági titkárok központi képzése keretében előadó
2001-2008 Nemzeti tréner bíró
2013- Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszék meghívott szemináriumvezető

NYELVISMERET
Állami középfokú nyelvvizsga angol nyelvből (1994)
Állami középfokú nyelvvizsga orosz nyelvből (1995)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK
Egy trimeszter a Londoni Egyetemen (1995)
Háromszor egyhetes tanulmányút Hollandiában (1995-2000)
Egyhetes Európa jogi továbbképzés Svédországban (1998)
Kéthetes bírói csereprogram Lengyelországban (2011)

NEMZETKÖZI SZAKÉRTŐI CSOPORTOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
A bírák képzése és értékelése; A bírák oktatása és az oktatók képzése; Az igazságszolgáltatási tanácsok szerepe és küldetése; A bíróságok igazgatása egy demokratikus jogállamban; A bírósági igazgatás és ügykezelés; Időszerűség; A bírói munka mérése és elektronikus értékelése; A bírósági szervezet reformja a gazdasági válság idején; Az Európai szerződések joga; A bizonyítás nemzetközi dimenziói a polgári perben

PUBLIKÁCIÓK
Könyvek:
Szerző: Kártérítési jog; a személyhez fűződő jogok védelme (E-learning tankönyv);
Végrendelet (Opten, 2013.); Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések (Opten, 2014.); Tulajdonszerzés eredeti szerzésmóddal (Opten, 2015.)
Társszerző: Orosz Árpád-Weiss Emilia: Öröklési jog – Anyagi jog (HVG-Orac, 2014.); Az új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2013.) Az Új Ptk. magyarázata I/VI. (Öröklési Jogi Könyv – HVG-Orac, 2014.); Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Tartási és életjáradéki szerződés – Wolters Kluwer, 2014.); A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és kapcsolódó jogszabályok Nagykommentárja (Kártérítési felelősség egyes részei – Opten, 2014.)
Szerkesztő: A Polgári Törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi iránymutatásokkal és új Ptk. – régi Ptk. irányú konverziós táblázattal
(Opten, 2014.)
Szakcikkek témái:
Jogos védelem; A rövid tartamú szabadságvesztés büntetések kiszabása; A bírói hivatás etikája; A bíróság joghatósága; A szakértői bizonyítás a polgári perben; Az első magyar ügyek az Európai Közösségek Bírósága előtt; Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti magyar ügyek tapasztalatai; A közjegyzői gyakorlatot érintő jogi esetek; Változások az öröklési jogban; A végrendeleti tanú aláírásának érvényességét érintő jogértelmezési dilemmák; Az egyedi ügyekhez történő igazodás magyar gyakorlata a polgári ügyszakban; A Földforgalmi törvény ejtette sebek a Ptk. végintézkedésen alapuló öröklési szabályain

ELISMERÉS
„A Kúria bírája 2014" kitüntető cím

(Forrás: Kúria (http://www.lb.hu)