Ügyvédfórum oldalunkon szeptember 27-én közzétettünk egy cikket, amiben összegeztük a BÜK tisztújítási előkészületeit és azt a sokrétű és eleven, színes egyéni kezdeményezést, ami a tagság és különböző szakmai-érdekvédelmi csoportosulásai részéről segíti ezt a folyamatot, főként a kamarai posztokra történő jelentkezők bemutatásával, bemutatkozásával. Ebben a közleményben tettük közzé azt a 21+1 kérdéscsokrunkat, amivel mi is segíteni szeretnénk a kamarai tagságot a jobb tájákozódásban. Csak annyit kértünk - s kérünk a jövőben is - a válasszal bennünket megtisztelő ügyvédektől, hogy a) a kérdésekre adandó válasz lehetőleg rövid és tömör legyen, b) a kérdésekre adandó válaszadás tetszőleges, arra válaszoljon, amire kedve van, c) kérdések sorrendje tetszőleges, úgy válaszoljon rájuk, abban a sorrendben, ahogy a legjobbnak látja (természetesen kivéve azokat az egymást kiegészítő kérdéseket, amelyek logikusan összetartoznak).

A következőkben közzé tesszük dr. Vauver Krisztina Éva (képünkön), a K21-es csoport tagja által megküldött válaszokat. (Életrajza a BÜK hivatalos honlapján, a zárt oldalon és a kollegakxxi.com oldalon olvasható)

Elnökségi tagnak, MÜK küldöttgyűlés tagnak jelentkezett

1. Hogyan határozná meg: mi az ügyvéd?

Pszichológus, adótanácsadó, coach, szövegíró, életrajzíró, párterapeuta, kreatív szakember, közgazdász, pedagógus egy személyben.

2. Ügyvédnek lenni: kenyérkereső foglalkozás, szolgáltatás, szakma, hivatás?

Felelősség és függetlenség. Számomra ez a két szó az ügyvédi hivatás esszenciája.

3. Hogyan határozná meg az ügyvédség helyét az igazságszolgáltatás rendszerében?

Bár az igazságszolgáltatás más szereplői részéről tapasztalható törekvés az ügyvédi kar súlytalanítására, az ügyvéd minden szempontból az állami túlhatalommal szemben nyújt védelmet az igazságszolgáltatásban.

4. Vannak-e az ügyvédi tevékenységnek Ön szerint sajátosan magyar vonatkozásai? Ha igen, melyik legfontosabbat emelné ki?

A panaszkodás. Persze ez nem szakmaspecifikus, sokkal inkább nemzeti sajátosság, de alig találkozom olyan kollégával, aki nem panaszkodással kezdené. Ugyanakkor legtöbbjüknek sajnos oka is van rá.

5. Mi a szerepe Ön szerint a nagy nemzetközi ügyvédi szervezeteknek?
-

6. Mi az ügyvédi kamara szerepe az ügyvédi tevékenység/hivatás megélésében, gyakorlásában?

Az ügyvédi kamara feladata olyan háttértámogatás biztosítása lenne, amely mind szakmailag, mind erkölcsileg az ügyvédség szolgálatában áll. A kamara feladata lenne, hogy az ügyvédség megítélésének javításán dolgozzon, hogy a kollégákat érő konkrét érdeksérelmek esetén szót emeljen, illetve az ügyvédhez méltatlan magatartás és a kontárok ellen fellépjen, hogy általánosságban a jogállamiság lebontása ellen kiálljon, hogy az egyetemes emberi értékek fontosságát szem előtt tekintve részt vegyen a társadalom edukációjában, hogy véd- és dacszövetségként funkcionáljon.

7. Vannak, akik azt gondolják: az ügyvédi kamara fölösleges intézmény. Mondjon három érvet, amellyel az ellenkezőjéről kívánná meggyőzni őket?

Ha a kamara ténylegesen ellátná a funkcióját, ez a kérdés senkiben nem merülne fel.

8. Ha Ön szerkesztené ezeket a kamarai orgánumokat: a Pesti Ügyvédet, az Ügyvédek Lapját és a BÜK elektronikus hírlevelét, milyen fontosabb tartalmi változásokat vezetne be?

Elindítanám a papíralapú újságok online verzióját.

9. Alaposan áttanulmányozta és ismeri már az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényt (Üttv.-t)?

Ha vizsgázni kellene belőle, szerintem átmennék.

10. Mi az, ami Ön szerint kihagyható-kihagyandó lett volna az Üttv.-ből?

Az azonosítással, nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos szabályok indokolatlanul szigorúak, és úgy gondolom, hogy a kívánt cél elérésére alkalmatlanok. Van olyan állandó megbízóm, akinek a személyazonosságát idén a mai napig tizenhét alkalommal ellenőriztem a nyilvántartásban.

11. Mit tart az Üttv. legfontosabb eredményének?

Számomra az informatikai alkalmazások igénybevételének lehetősége könnyíti meg a mindennapjaimat pl. a 44. § (2) bekezdés szerinti ellenjegyzés lehetősége.

12. Ön szerint mi a Budapesti Ügyvédi Kamara szerepe, súlya a honi ügyvédség életében?

A legnépesebb köztestületként irányt mutathat a megyei kamaráknak, megkerülhetetlen és véleményformáló a MÜK teljes ülésén. Az elmúlt évek botrányai azonban tekintélyét a szakmán belül jelentősen aláásták, aminek a helyreállítását az új vezetésnek komolyan kell vennie.

13. Hogyan sorolná fontossági rendbe a BÜK előtt álló tennivalókat, vagy mit emelne ki a három legfontosabbként az alábbiak közül: tagdíjcsökkentés, kötelező továbbképzés rendszerbe állítása, klubélet felfrissítése, a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, a kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, a kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, az ügyvédi biztosítás, nemzetközi kapcsolatok tovább építése, bővítése?
-

14. Mi hiányzik Ön szerint a fenti felsorolásból? Megnevezne ezekből hármat?

Hatalmas szükség lenne egy az ügyvédi munkadíjjal kapcsolatos szabályozás kidolgozására, határozott fellépésre a zugírászat határán billegő kontárokkal szemben és az ügyvédeket terhelő adminisztrációs terhek drasztikus csökkentésére.

15. Mit üzenne azoknak az egyéni ügyvédkollégáknak, akik az idősebb korosztály tagjaiként kétségbeesve tapasztalják: egyre kevesebb esélyük van lépést tartani az informatikai technológiai fejlődésnek az igazságszolgáltatás terére való robbanásszerű megjelenésével, megértésével, alkalmazásával?

Sosem késő innovatívnak lenni. Ügyvédi irodámnak a kilencvenéves nagymamám a könyvelője, aki – a szakmai kreditpontok megszerzése mellett – évek óta felhasználói szinten kezeli a számítógépet és naprakészen tartja adózási ismereteit.

16. A BÜK életében mi az a három legfontosabb terület, amire Ön szerint a legtöbb költségvetési forrást kellene a kamarának biztosítania?

Az ügyvédi munkát konkrét támogatással segítő alkalmazások, mintaszabályzatok, ajánlások kidolgozása. Lobbitevékenység az ügyvédséget érintő jogszabályokkal összefüggésben. PR, marketing.

17. Ha szavaznia kellene, hogyan döntene: a kamara választott tisztségviselői között a nők arányát kvótarendszerrel kellene biztosítani (ez esetben mi lenne a követendő arány?), vagy ilyenre nincs szükség, mivel a tisztségre jelölt nemétől függetlenül értékelendő: alkalmas-e az adott feladatra, avagy nem?

Bár a kamarai tagok között már a nők vannak többségben, jócskán alulreprezentáltak a vezetésben, ahogyan a magyar közéletben is. Pályakezdőként magam is gyakran tapasztaltam, hogy nőként jóval keményebben kellett dolgoznom azért, hogy egyáltalán komolyan vegyenek, elfogadják a véleményemet. Fontos lenne, hogy a vezetésben teret nyerne egy speciális női nézőpont, hiszen egy nő szocializációja teljesen más és nagyon sok csillogóan okos budapesti kolléganőt ismerek, akik megfelelő pozícióban sokat tudnának tenni a kamaránkért. Ugyanakkor ehhez megfelelőbb társadalmi környezet kellene, segítő partnerek és több nő a közéletben, akik pozitív példával bontják le a sztereotípiákat. Összességében az önkéntes kvóta híve vagyok, mivel az segít a nőknek a rajtvonalra állni, de nem eredményezi „kvótanők” bejutását.

18. Hogyan látja a kamarai taggá lett jogtanácsosok helyét, szerepét és jövőjét a kamarai struktúrában?

Magam testidegennek érzem a jogtanácsosok kollektíváját a kamarában. Ahogy korábban fogalmaztam, számomra az ügyvédség egyet jelent a felelős és független cselekvéssel, ezek olyan fogalmak, amik egy hierarchikus rendszerben dolgozóra kevéssé jellemzők.

19. Ismeri-e Ön, hogy miként vélekedik az átlagos hazai közvélemény az ügyvédségről?

Tapasztalataim szerint a társadalmi megbecsülésünk rendkívül és indokolatlanul alacsony. Egy ügyvéd a hírekbe szinte kizárólag csak bűncselekmény elkövetőjeként vagy egy elkövető védőjeként kerülhet, ami nem jó képzettársítás.

20. Meg van-e elégedve azzal a társadalmi fogadtatással, amiben a hazai ügyvédség részesül?

Nem.

21. Ha nem, mit tenne annak érdekében, hogy változtasson azon?

Én igyekszem a saját személyemmel, munkámhoz és embertársaimhoz való hozzáállásommal változtatni az ügyvédség megítélésén. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy fontos lenne egy kamarai szóvivő kinevezése, aki rá tudná irányítani a nyilvánosság figyelmét azokra az előnyökre, amik az ügyvédi szolgáltatás igénybevételével járnak, azokra a jótékonysági eseményekre, amik elősegíthetik karunk általános megítélésének javulását.

22. Mi az, amit mindezeken túlmenően fontosnak tartana elmondani az ügyvédség és a BÜK jövőjével kapcsolatban?

Alkalmazkodnunk kell az új kihívásokhoz, és látnunk kell, mennyire fontos szerepet tölt be a kommunikáció és az informatika a mindennapjainkban, ezekre kell megfelelő válaszokat adnunk, és kellő muníciót biztosítanunk kollégáink számára.