A jelzett nehézségek végleges megoldása és a technikai akadályok megszüntetése érdekében az elektronikus ügyintézésről szóló törvényt előkészítő Belügyminisztérium a nem természetes személyek azonosítása és a bíróságok kötelező elektronikus ügyintézése tárgyában munkacsoportot hozott létre - jelezte válaszlevelében az Igazságügyi Minisztérium részéről dr. Vízkelety Mariann, az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár (képünkön).

Az államtitkár arról is tájékoztatta a MÜK elnöké: az IM jelezte a Belügyminisztérium számára, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara szerint a bírósági elektronikus ügyintézés során a természetes személyekhez kötött ügyfélkapu használata a jogi képviselők esetén számos problémát vet fel, ezért kiemelten fontos, hogy a gazdálkodó szervek mielőbb ügyfélkapus hozzáférést hozhassanak létre.

A fenti problémák végleges rendezéséig - folytatódik az államtitkár levele - az Igazságügyi Minisztérium - a feladatkörébe eső jogszabályok vonatkozásában - megkezdte a 2016. január 1-jén hatályba lépő szabályok megfelelő alkalmazásához szükséges jogszabály-módosítási javaslatok előkészítését. Ennek során kiemelten fontos, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) által előírt, kötelező elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazása biztosított legyen.

"A Pp. tervezett módosításának közigazgatási egyeztetése során az Igazságügyi Minisztérium a tervezetet a Magyar Ügyvédi Kamara részére is megküldte. Ezúton is köszönöm, hogy Elnök úr észrevételeivel segíti a minisztérium munkáját" - fejeződik be dr. Vízkelety Mariann államtitkár levele.