A program négy megközelítésben (és konferencia-szekcióban) foglalkozik majd a címben megadott témával:

  1. Az állami immunitás oldódásának folyamata a közhatalom felelősségének körében - Államtudományi megközelítés
  2. A jogalkotó hatalom felelősségének egyes aspektusai. Különösen is érdekesnek ígérkezik dr. Kiss László alkotmánybíró A jogalkotói hatalommal való visszaélés az Alkotmánybíróság gyakorlatában című előadása, továbbá a közhatalmi kárfelelősség, mint az új Ptk. szabályozásának tárgya és a jogalkotásért viselendő felelősségről tárgyban elhangzó előadások.
  3. A közhatalom felelősségének egyes jogági aspektusai. Ugyancsak kiemeljük az ügyészségi jogkörben okozott kárért viselendő felelősség, a rendészeti szervek felelőssége, a közjegyzői és az ügyvédi, valamint a jogalkalmazói kárfelelősség - ez utóbbinak előadój dr. Borbás Beatrix ügyvéd, a NKE KTK Alkotmányjogi Tanszék adjunktusa - várhatóan érdekes előadói témaköreit.
  4. A végrehajtó hatalom felelősségének egyes aspektusai. Ebben a körben pedig bizonyára nagy érdeklődést kelthetnek a miniszteri valamint a politikai-, jogi- és alkotmányjogi felelősséggel foglalkozó előadások, miként a közszolgálati vezetők felelősségét taglaló előadás is.

A központi téma egyik szakértője és előadója: dr. Borbás Beatrix ügyvéd

A konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Ludovika Főépület, Hunyadi terem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

Regisztráció: 2015. november 2-ig (hétfő) Iván Dániel tanársegéd, ivan.daniel@uni-nke.hu (regisztrációs adatok: név, beosztás, munkahely, e-mail cím).

(További részletes információt a programról ide kattintva lehet olvasni.)