Közleményében a Kúria kommunikációs osztálya tájékoztatott: a perbeli ügyben a felperes mulasztott, amikor az alperesi határozat jogszerűségét vitató keresetlevelét – általa elismerten – a keresetindítási határidőn túl, elkésetten terjesztette elő. Mulasztása utólagos kimentésére az igazolási kérelmében és a fellebbezésében felhozott körülmények nem voltak elegendőek. Azok a jogi képviselője mulasztásának vétlenségét, önhibán kívüli voltát nem támasztották alá, így a kérelem méltányos – helyt adó – elbírálását nem alapozhatták meg.

A Kúria a végzésében rámutatott, hogy a jogi képviselőnek fokozottan ügyelnie kell arra, hogy a beadványokat a jogszabályok által előírt határidőben, helyen és módon terjessze elő. Ezért a mulasztás kimentésére a jogi képviselő érdekkörében felmerülő adminisztrációs mulasztás, ügyviteli hiányosságra visszavezethető késedelem alapul nem szolgálhat.

Kiemelte, hogy a csaknem egy éve fennálló koronavírus járványhelyzetre tekintettel a jogi képviselővel szembeni fokozott elvárás azt is magában foglalja, hogy a fertőzés veszélyével is számolva ügyintézési, munkaszervezési rendjét úgy alakítsa, hogy a folyamatos ügyvitelt biztosítani tudja. A jelen járványügyi helyzetben az esetleges koronavírus fertőzés, illetve karantén tényleges bekövetkezésének pontos idejét a jogi képviselő valóban nem láthatja előre, azonban megfelelő gondosság mellett számolnia kell a fertőzés vagy a karantén bekövetkezésének lehetőségével, akár a jogorvoslati határidő utolsó napjaiban is. Amennyiben ennek a jogi képviselő nem tesz eleget, a mulasztása kapcsán az önhiba hiánya nem állapítható meg – áll a közleményben.