Dr. Tálné dr. Molnár Erika

A legfőbb bírói fórum Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának helyettes vezetője a Paragrafus című magazinműsorban – miként arra a Kúria Sajtótitkársága felhívta a figyelmet – kifejtette: a jogág sajátossága abban rejlik, hogy a felek alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással, a jogviszony bizalmi alapokon nyugszik és alapvetően hosszú távra szól, ezáltal a felek ki vannak szolgáltatva egymásnak.

A munkaügyi szakág vezetője rámutatott, a munkaügyi bíráskodás egyik legfőbb célja a munkáltató és a munkaadó közötti ideális egyensúlyi állapot fenntartása. Tisztesség, jóhiszeműség.... A munkaadó legfőbb kötelezettsége ugyanakkor a rendeltetésszerű joggyakorlás, a munkaügyi bírósági gyakorlat pedig ehhez ad iránymutatást.

Dr. Tálné dr. Molnár Erika az interjúban beszélt a munkajog fejlődésének történetéről és a Kúria joggyakorlat egységesítését célzó iránymutatásairól is.

A beszélgetés elérhető az InfoRádió honlapján.