Az ügy előzményeit összefoglaló közleméményünket ide kattintva lehet olvasni.

Dr. Bánáti Jánosnak, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének nyilatkozatát az alábbiakban teljes egészében közreadjuk.

Kikérjük magunknak!

Az ügyvédi hivatásrend önkormányzati szervének, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökeként a leghatározottabban visszautasítom az elektronikus médium – álnév mögé bújó – szerzőjének nemtelen támadását, amely egyrészről a Budapesti Ügyvédi Kamara oktatási tevékenységét, másrészről az ebben önzetlenül, az alkotmányos alapjogok, az igazságszolgáltatás és az ügyfelek érdeke iránti elkötelezettségtől vezetve előadásokat vállaló néhány ügyvéd kollégát érte.

A legtragikusabb történelmi korszakokra emlékeztető „listázás” a tudomány, oktatás képviselőit követően az ügyvédi kart is utolérte.

Ez ellen a leghatározottabban tiltakozunk. Emlékeztetni kívánunk arra, hogy jól képzett ügyvéd segítségére, tanácsára, jogi képviseletére mindenki jogosult, és azt a kar valamennyi tagja – személyes politikai beállítottságától elvonatkoztatva – esküjéhez híven, legjobb tudása szerint kívánja az ügyfelek érdekében gyakorolni. Ezért minden politikai indíttatású megfélemlítésre tett kísérletet kikérünk magunknak.

A leghatározottabban visszautasítjuk a Budapesti Ügyvédi Kamara oktatási tevékenysége, és az abban közreműködő ügyvédek besározási szándékának kísérletét.

Továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás integráns részeként hivatását gyakorló mintegy 15 ezer tagot számláló ügyvédi kar, valamint a kar függetlensége felett őrködő Magyar Ügyvédi Kamara és a 20 területi (megyei) ügyvédi kamara Magyarország törvényeinek keretei között a magyar társadalom, az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek érdekében kifejtett tevékenységét zavartalanul folytathassa.

Budapest, 2018. május 31.

Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

(Foto: PanPress)