Dr. Csere Bálint (ügyvezető igazgató, vezető jogtanácsos, OTP Bank Nyrt.) a MÜK ideiglenesen megválasztott jogtanácsosi tagozatának idiglenes elnöke, egyben hivatalból a MÜK egyik - új - elnökhelyettese (képünkön)

* * * * *

Ezekben a hetekben, hónapokban az ügyvédi kart főként az új ügyvédi törvény, az Üttv., az új eljárási törvények, az elektronikus ügyvitel általános bevezetése köti le főként - mondta a tagozati alakuló ülésen a MÜK elnöke, dr. Bánáti János. A napi problémák mellett a kamarai jogtanácsosi integráció jelentősége csak most kezd igazán az ügyvédi érdeklődés előterébe kerülni.

A MÜK vezetése óriási lehetőségként tekint erre a folyamatra. A kamarai szervek szabályzatalkotási dömpingje bár lassítja az integráció kívánt gyors kiteljesedését, de bíztató az, hogy az immár több mint 140 éves hazai ügyvédi hivatásrend több problémát is megoldott az idők során, nyilvánvalóan ezzel a fontos integrációs folyamattal is sikeresen meg fog birkózni. Az integrációval együttjáró konkrét feladatokat említve, egyebek között kitért a MÜK oktatási szabályzatával kapcsolatos kamarai jogtanácsos tagok időközben felvetődött aggályaira, amelyeket szeretne eloszlatni: a tervezettel kapcsolatban első olvasatban előre bocsátja, hogy az csak a legfontosabb és legszűkebb tételeket fogja tartalmazni, inkább tág teret kíván majd hagyni a szabályzat minden szakágnak a képzések akkreditálásához. Dr. Bánáti János jelezte: a most megválasztásra kerülő tisztségviselőket szeretettel várják bemutatkozásra a MÜK elnökségének március 12-i ülésén.

Az elmúlt fél év alatt már sok kollégával megismerkedtek - mondta köszöntő beszédében egyebek között dr. Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamafra elnöke, ahol országiosan is a legtöbb jogtanácsos jelentkezett tagnak.

A munkát már az új jogtnácsos kamarai tag kollégákkal megkezdték, egyebek mellett a pénzmosási szabályok, a GDPR, a compliance, az ellenjegyzések témakörében. Eltérők a standardok és tolerancia kell a megismeréshez - hangsúlyozta a BÜK elnöke.

A tagozatnak szerepe lesz abban, hogy a jogtanácsosi területeket, a közigazgatás, a vállalati szférát az ügyvédek is megismerjék. Számíthat a tagozat a BÜK-re a szakmai integráció terén. Kéri, hogy a BÜK elnökségébe a jogtanácsosi tagozat állandó meghívottként három tagot delegáljon.

Ügyrendje meghatározásáig a tagozat megfogalmazta azon szabályait, amelyek működik és hozza meg döntéseit majd megválasztotta tiszségviselőit: dr. Csere Bálint elnököt (OTP), dr. Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriellát (IM, bal képünkön, lent) és dr. Haskó Tünde (MOL, jobb képünkön, lent) elnökhelyetteseket, dr. Szabados János titkárt (lenti képünkön).


A tagozat elnöke a MÜK elnökének írott levelében azon reményének és bizodalmának adott hangot, amely szerint a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségében is fenn fogják tartani az eddig kialakított, bizalomra és együttműködésre épített kapcsolatot a most megalakult tagozattal és annak vezérkarával és tagjaival.