A bírósággal az elektronikus kapcsolattartás kötelező a

  • jogi képviselővel eljáró fél
  • belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet,
  • közigazgatási szerv részére 2016. július 1. napjától a csőd – és felszámolási eljárásokban, a polgári -, gazdasági-, közigazgatási-, munkaügyi perekben.

Az érkezett ügyek 40,57 %-a elektronikus kapcsolattartás útján indult a 2016. július 1. és 2016. december 31. napja közötti időszakban.

Elektronikusan indult

  • a csőd- és felszámolási eljárások 41,35%-a
  • a járásbírósági szinten indult civilisztikai perek 38%-a,
  • a törvényszéken indult elsőfokú civilisztikai perek 67,86%-a

Az elektronikus kapcsolattartás bevezetését megelőző hónapban, valamennyi érintett bírósági szinten és ügyszakban érkezés növekedés volt az év előző hónapjaihoz képest.

A csőd és felszámolási ügyszakban az e-per kötelező bevezetése átmeneti érkezéscsökkenést eredményezett.

Járásbírósági szinten 2016. május és június hónapokban emelkedett az ügyérkezés, amely augusztusban átmenetileg csökkent, azonban szeptembertől nagyobb az érkezés, mint 2015. év azonos hónapjaiban.

Törvényszéki szinten 2016. évben folyamatosan kevesebb ügy érkezett, mint 2015. év azonos időszakában, 2016. júniusában az előző évhez viszonyított emelkedő érkezés volt (38 %), majd júliusban és augusztusban átmeneti csökkenés tapasztalható.

Összességében elmondható, hogy az e-per kötelező bevezetése érdemi változást nem eredményezett az érkezett ügyek számában és nem zárja el a jogérvényesítés bíróság előtti lehetőségét.