Frissítve: 2015. november 4-én.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

a Budapesti Ügyvédi Kamara Alapszabályának

- 10. pontjában felsorolt – ott főtitkári feladatokként megjelölt – közfeladatok ellátására október 22-én kijelölte dr. Bálint Szilvia ügyvédet,

- 11. pontjában felsorolt - ott titkári feladatokként megjelölt - közfeladatok ellátására október 26-án kijelölte dr. Papp Géza, dr. Subasicz Éva, dr. S. Szabó Péter ügyvédet, azzal, hogy a 11.1., illetve a 11 .2 pontban írtakra figyelemmel az ellátandó feladataik körét dr. Havasi Dezső kijelölt elnök, valamint dr. Bálint Szilvia főtitkári feladatok ellátására kijelölt ügyvéd jogosult meghatározni,

- 12. pontjában megjelölt – ott fegyelmi főmegbízotti feladatként írt – közfeladatok ellátására október 22-énkijelölte dr. Probstner Ilona ügyvédet,

- 12. pontjában megjelölt – ott fegyelmi megbízotti feladatként írt – közfeladatok ellátására október 22-én kijelölte dr. Goda Gyula, dr. Gyalog Balázs,dr. Horváth István, dr. Prandler János,dr. Tóth M. Gábor, dr. Fügedi Szilvia ügyvédet,

- 4.1 pontjában megjelölt – ott Etikai Bizottság elnöki feladatként írt – közfeladatok ellátására október 22-én kijelölte dr. Galli István ügyvédet, az Etikai Bizottság tagi feladatként írt közfeladatok ellátására pedig kijelölte dr. Karsai Edina, dr. Katkó Anna, dr. Szánthó Pá ügyvédet,

- 5.1 pontjában megjelölt – ott Felvételi Bizottság elnöki feladatként írt – közfeladatok ellátására október 22-én kijelölte dr. Molnár Gergő Zsolt ügyvédet, a Felvételi Bizottság tagi feladatként írt közfeladatok ellátására pedig kijelölte: dr. Aczél Mariann, dr. Bálint Attila, dr. Katkó Anna ügyvédet,

- 6.1 pontjában megjelölt – ott Összeférhetetlenségi Bizottság elnöki feladatként írt – közfeladatok ellátására október 22-én kijelölte dr. Kratochwill György ügyvédet, az Összeférhetetlenségi Bizottság tagi feladatként írt közfeladatok ellátására pedig kijelölte dr. Borsai Nelly, dr. Kussinszky Péter, dr. Székely Andrea, dr. Viszmeg Györgyi ügyvédet,

- 7.1 pontjában megjelölt – ott Oktatási Bizottság elnöki feladatként írt – közfeladatok ellátására október 22-én kijelölte dr. Hidasi Gábor ügyvédet; illetve oktatási bizottsági feladatok ellátására november 4-én kijelölte dr. Sándor Éva és dr. Giba Tibor ügyvédet.

az Üt. 125/A. § (1) bekezdés c/ pontjában írt felhatalmazás alapján

- dr. ifj. Vég Tibor ügyvédet október 26-án kijelölte az alábbi feladatok ellátására:

a/ a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságához érkező - érdemi döntést nem igénylő - megkeresések teljesítése,

b/ a 125/A.§ (1) bekezdés a/ pontja alapján a BÜK Fegyelmi Bizottsága hatáskörébe tartozó feladatok ellátására kijelölt területi ügyvédi kamarák fegyelmi bizottságával való koordinálás,

c/ a kijelölt területi ügyvédi kamarák fegyelmi bizottsága részére átadásra kerülő fegyelmi ügyek nyilvántartásának vezetése és ellenőrzése.

- dr. Réti László ügyvédet október 26-án kijelölte az alábbi feladatok ellátására:

a/ a Budapesti Ügyvédi Kamara informatikai rendszerével és közhiteles nyilvántartásával kapcsolatos tanácsadás dr. Havasi Dezső kijelölt elnök és dr. Bálint Szilvia kijelölt mb. főtitkár részére,

b/ közreműködés az informatikai részleg munkájának koordinálásában.

A kijelöléseket tartalmazó MÜK elnöki határozatok, azok indoklásával együtt, eredetiben a Magyar Ügyvédi Kamara honlapján, ide kattintva olvashatók.