A CCBE által szervezett Európai Ügyvédnap beszélgetéseinek tartalmi összefoglalóját így fogalmazták meg: Az ügyvédségről szóló kötelező érvényű nemzetközi jogi eszköz szükségessége a megfelelő igazságszolgáltatás és a jogállamiság tiszteletben tartása érdekében (A binding international legal instrument on the legal profession: a necessity for the proper administration of justice and the respect of the Rule of Law).

A fenyegetett ügyvédek támogatása a CCBE egyik kiemelt célja és feladata

Margarete von Galen

Az igazságszolgáltatás nem működhet megfelelően független ügyvédek és ügyvédi kamarák nélkül. Az ügyvédek függetlensége előfeltétel az ügyfelek megfelelő védelméhez, beleértve az ügyfelekkel szemben indított pereket is az állam ellen, az ügyvédek és ügyfeleik közötti bizalom kiépítéséhez, a jogállamiság megőrzéséhez és az ügyvédek kulcsfontosságú szerepének betöltéséhez a hatalommal való visszaélés megakadályozásában - szögezi le Margarete von Galen, a CCBE elnöke az esemény alkalmából kiadott kézikönyv előszavában.
Az ügyvédeket azonban továbbra is zaklatják, fenyegetik, letartóztatják, büntetőeljárás alá vonják, sőt meg is gyilkolják őket az ügyvédi , szakmai tevékenységük miatt, még Európában is. Az ügyvédek kulcsfontosságúak az emberi jogok legfőbb őrei és az egyik legfőbb garanciája az emberek alapvető jogainak; a szabadságjogok egyik fő letéteményese. Ugyanezen okokból jelentős nyomás alá kerülhetnek a jogvédők elvárásai részéről, másfelől
a végrehajtó és a törvényhozó hatalom, valamint olykor az igazságszolgáltatás, valamint a nem állami szereplők részéről is. Az ügyvédek üldözése gyakran kapcsolódik az ügyvédeknek ügyfeleikkel s az ő ügyeikkel való egyenlőségtételével. A fenyegetett ügyvédek támogatása a CCBE egyik kiemelt célja és feladata. A CCBE emellett támogatja az Európa Tanács munkáját is az ügyvédi hivatásról szóló európai egyezmény létrehozásérdekében. A CCBE határozottan kiáll amellett, hogy egy ilyen konkrét kötelező erejű eszközre szükség van minden egyes ügyvéd függetlenségének és a jogalkalmazás integritásának valamint az igazságszolgáltatás és a jogállamiság megőrzése érdekében. Az Európai Ügyvédek Napja fontos lendületet kíván adni az ügyvédek igazságszolgáltatásban betöltött pótolhatatlan szerepének hangsúlyozására, egyben a jogállamiság védelmére és előmozdítására. Ebből az alkalomból is hasznos újra felidézni az ügyvédi hivatás alapvető értékeit. Ezek közül az ügyvédi, a jogi szakmai függetlensége az egyik legfontosabb, és úgy vélem, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni.

Alapelvek, követelések: függetlenség, jogállamiság

Az ügyvédek és az ügyvédi kamarák függetlensége alapvető eleme annak, hogy az ügyvédi hivatás elláthassa küldetését, azaz megfelelően védje a polgárokat, egyebek között az állammal szembeni fellépéseik során, bizalmat építsen ki az ügyvédek és ügyfeleik között, megőrizze a jogállamiságot, és betöltse a hatalommal való visszaélés megakadályozásának fontos és pótolhatatlan szerepét - olastuk az Európai Ügyvédek Napjára kiadott CCBE-kézikönyvben.

Egyétrtelműen leszögezik: a 2021. évi Európai Ügyvédek Napjának témája Nincs igazságszolgáltatás független ügyvédek nélkül

  • rávilágít az ügyvédi függetlenség biztosításának és megőrzésének fontosságára az állampolgárok jogainak érdekében,
  • lehetőséget ad majd arra, hogy fényt derítsünk az ügyvédeket ért támadásokra, amelyek gyakran az ügyfeleikkel vagy ügyfeleik ügyeivel való azonosulással függnek össze,
  • jó alkalom lesz arra is, hogy ismételten hangsúlyozzuk: az ügyvédi hivatásról szóló kötelező érvényű európai egyezményre van szükség a függetlenség, az igazságszolgáltatás integritásának és a jogállamiság megőrzése érdekében.

Online ketekasztal beszélgetés: október 25.

A CCBE az Európa Tanács képviselőinek, valamint más ügyvédi szervezetek képviselőinek részvételével online kerekasztal-beszélgetést szervez a fenti konkrét témáknak szentelve - hívta fel az Ügyvédfórum.hu figyelmét dr. Kopár Bernadett, Magyar Ügyvédi Kamara brüsszeli CCBE kapcsolattartója.

A kerekasztal időpontja: október 25., 13.00-5.10 óra.

Regisztrálási lehetőség: október 19-ig ide kattintva.
(A résztvevők Zoom linken tudják majd követni a megbeszélést, angol és francia szinkrontolmácsolással.)

A panelbeszélgetés előadói a nemrég publikált megvalósíthatósági tanulmány megállapításait veszik sorra:

  • Milyen lehetséges hozzáadott értéket és hatékonyságot jelenthet ez az új kötelező vagy nem kötelező erejű uniós jogi eszköz?
  • Hogyan lehetne a jövőbeni szakértői csoport munkáját előkészíteni a konvenció végrehajtási rendszerét illetően?

Ajánlások a kamaráknak

A téma - a CCBE szándéka szerint - ajánlást és lehetőséget kínál az Európai Ügyvédek Napját ünneplő nemzeti kamaráknak is, hogy az alábbi szempontokat is megvitassák:

  1. Az ügyvédek függetlensége az igazságszolgáltatás megfelelő működésének alapvető eleme.
  2. Az ügyvédek elleni támadások, fenyegetések, zaklatások kifejtése, amelyek azért érik őket, mert ügyfeleikkel azonosítják őket.
  3. Az ügyvédekről szóló európai konvenció jelentősége.

Segítő kézikönyv

A CCBE elkészített egy Európai Ügyvédek Napja Kézikönyvet is, amely a kamaráknak kíván segítséget nyújtani a téma feldolgozásával az ELD megünnepléséhez.

A Kézikönyv a CCBE weboldalán ide kattintva tekinthető meg.

Olvasóinknak különösen is figyelmébe ajánluk a kézikönyv alábbi két tanulmányát:

  • Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az ügyvédi hivatás függetlensége - Attracta O’Regan, a CCBE jogállamisági jügyekkel kapcsolatos elentéstevője
  • Jövőbeni konvenció az európai ügyvédségről – felhívás az ügyvédi kamarák és ügyvédek függetlenségének fontosságára - Laurent Pettiti, a CCBE Konvencióval foglalkozó illetékes munkabizottságának elnöke

A HÁTTÉR

Az Európai Ügyvédek Napjáról a CCBE ekként összegzi a tudnivalókat, miként azt a nagy tekintélyű szervezet honlapján olvastuk:

A CCBE 2014-ben vetette fel egy olyan éves, egész Európára kiterjedő esemény koordinálásának ötletét, amely arra ösztönözné a tag és nem tag ügyvédi kamarákat, hogy egy központi téma köré szervezzenek nemzeti és helyi rendezvényeket a jogállamiság és az ügyvédi jogelvek védelmében betöltött szerepének népszerűsítésére az állampolgárok körében. Az Európai Ügyvédek Napja - szándlékai szerint - az ügyvédek közös értékeit és a jogállamiság védelmében, fenntartásában betöltött alapvető szerepét, valamint az igazságszolgáltatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepét kívánja a közfigyelem előterébe állítani.

Az Európai Ügyvédek Napja programjait és rendezvényeit a nemzeti és helyi ügyvédi kamarák, illetve bármely olyan személy vagy csoport szervezi, aki vagy amely a nemzeti vagy helyi ügyvédi kamarával együttműködik (ügyvédi kamarai tagok, bíróságok, jogi iskolák és diákok, ifjúsági csoportok és közösségi szervezetek), és aki vagy amely a jogállamiságnak és a jogi eljárásnak a polgárok jogainak védelmében játszott alapvető szerepéről szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot.

A CCBE minden tag ügyvédi kamarát és jogi társaságot arra kér, hogy ösztönözze tagjait olyan rendezvények szervezésére, oktatási anyagok közzétételére és/vagy egyéb programok lebonyolítására, amelyek felhívják az állampolgárok figyelmét az Európai Ügyvédek Napja témáira.