Módosulnak egyebek mellett

 • az illetékekről,
 • a közjegyzőkről,
 • a csődeljárásról,
 • az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról,
 • a bírósági végrehajtásról,
 • a nemzetbiztonsági szolgálatokról,
 • a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
 • az egészségügyről,
 • a fogyasztóvédelemről,
 • a cégeljárásról,
 • a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról,
 • a gyógyszerforgalmazásról,
 • a villamos energiáról,
 • a földgázellátásról,
 • a fizetési meghatalmazási eljárásról,
 • a távoltartásról,
 • a hagyatéki eljárásról,
 • a bíróságok igazgatásáról,
 • a bírák jogállásáról,
 • a civil szervezetek nyilvántartásáról,
 • a Magyar Nemzeti Bankról,
 • a közigazgatási perrendtartásról

szóló jogszabályok.