Dr. Völner Pál a törvények módosítására tett javaslatot ismertetve kiemelte: az előterjesztéssel a gyakorlatban felvetődő igényeket építik be a jogszabályokba és hozzájárulnak ahhoz, hogy a változó körülményekhez igazodjanak a törvények, miközben az összhang is fennmarad közöttük.

Beszámolója szerint szerint a javaslat kiterjed a közjegyzőkre, a csődeljárásra és a felszámolási eljárásra, a találmányok szabadalmi oltalmára, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyára, a jogi segítségnyújtásra, a kisajátításra, a médiaszolgáltatásokra és a tömegkommunikációra, a digitalizációra, az igazságügyi szakértőkre, az általános közigazgatási rendtartásra, a közigazgatási perrendtartásra, az ügyvédi tevékenységre, valamint a választottbíráskodásra.