Dr. Varga Judit igazságügyi miniszter a Magyar Jogász Egylet rendezvényén tartott előadásában részletes tájékoztatást adott arról, hogy "a sajtóban olvasható tipikus közjogi viták" mögött milyen szakmai viták húzódnak, így beszélt az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről, a 7-es cikkely szerinti eljárásról, a kötelezettségszegési eljárásokról, az európai bírósági eljárásokról, a Minority SafePackről, valamint a gyermekvédelmi törvényről.

A tárcavezető egyebek mellett a jogállamisági jelentéssel kapcsolatban azt mondta: módszertani hiányosságok, egyoldalú hivatkozások, kettős mérce és politikai motiváltság húzódik mögötte.

Azon véleményének adott hangot, amely szerint míg régen létezett jogállamisági párbeszéd, ahol tekintetbe vették a tagállami különbségeket, mára ezt felülírta a "legújabb gyakorlat", hogy tudniillik jelentését az Európai Bizottság NGO-k beszámolóira hivatkozva készíti a tagállamok véleményének figyelembevétele nélkül.