A magyar jogásztársadalom képviselői mindenkor céljuknak tekintik az igazságszolgáltatásba, annak szereplőibe és a valamennyi jogászi hivatásba vetett közbizalom megtartását, megerősítését - szögezi le egyebek mellett a Magyar Jogász Egylet XV. Jogászgyűlésének záródokumentuma.

A Magyar Jogász Egylet elnöke, dr. Trócsányi László által előterjesztett záródokumentum, amely teljes szövege a MJE honlapján olvasható - üdvözli, hogy „a magyar jogrendszer az elmúlt tíz esztendőben megújult. Korszerű anyagi és eljárásjogi kódexek jöttek létre a jogászi hivatásrendek és a tudomány képviselőinek bevonásával, és a többi között a jogászi hivatásrendekre vonatkozó új törvények és az alapjogok érvényesítését szolgáló jogszabályok is elkészültek”. A konferencián áttekintették ezen kódexek hatályosulását és gyakorlati érvényesülését, és „azonosították a de lege ferenda (a meghozandó törvényre/törvényekre vonatkozó – a szerk.) javaslatokat”.

A megbeszéléseken jogászképzés színvonalának erősítése is kiemelt célként jelent meg, amely a többi között a jogi karok számára elérhető ösztöndíj programokon keresztül érvényesült.

Hangsúlyozzák, hogy a színvonalas jogalkotás és jogalkalmazás Magyarország alkotmányos, társadalmi stabilitásának, az ország versenyképességének záloga. „A jogrendszer iránti közbizalom alapja az Alaptörvény és az ezen nyugvó jogrendszer stabilitása”.

Meghatározó jelentőségűnek tartja a dokumentum, hogy a legfontosabb jogszabályok előkészítése során a jogászi hivatásrendek időben mondhassák el véleményüket, a jogszabályok hatályba lépésére megfelelő felkészülési idő álljon rendelkezésükre, és a jogszabályok utólagos hatásvizsgálata során is meghallgattassanak.

A konferenci záró dokumentuma leszögezi: „demokratikus jogállamunk és közvéleményünk alkotóeleme a vita”. Az eljövendő kihívásokra adott válaszoknak is - az elmúlt évek globális válságainak tapasztalata is erre utalnak, fogalmaz a dokumentum - a lehető legszélesebb egyetértésen kell alapulniuk, ezért "törekedni kell a párbeszédre, a kompromisszum- és konszenzuskeresésre".