Közleményében a Martin O’Malley, a Wolters Kluwer Legal & Regulatory vezérigazgatója cég hangsúlyozta:

a válság következtében kikristályosodott, hogy az üzletmenet-folytonosság szempontjából nélkülözhetetlenné váltak a jogi technológiai megoldások, amelyek bármikor, bárhonnan lehetővé teszik a munkavégzést. A jogi ágazat jövőjét tekintve azonban ismét azokra a kulcsfontosságú képességekre kerül a hangsúly, amelyek birtokában a szervezetek nemcsak túlélhetik a változásokat, de az új kihívásokkal szembenézve és az újonnan kínálkozó lehetőségeket kihasználva meg is erősödhetnek az új jogi környezetben.
Martin O’Malley (Foto: cnn.com)

A Wolters Kluwer független kutatást végzett A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói címmel, hogy értékelje a jogi szektor jövőre való felkészültségét és ellenálló képességét. A felmérés az Egyesült Államok és kilenc európai ország 700 jogi szakemberének meglátásai alapján készült, és azt vizsgálja, milyen tendenciák zajlanak jelenleg az ágazat egészében, és mennyire jól felkészültek a jogi szervezetek a teljesítményük javítására.

„A krízis hatására reflektorfénybe kerül a jogi szakemberek teljesítménye, megnő az igény a hatékonyság növelésére, miközben ügyfeleiknek a legmagasabb minőséget és megtérülést kell biztosítaniuk” – nyilatkozta Martin O’Malley.

A jogi szervezeteknél górcső alá véve a teljesítményre ösztönzőleg ható jellemzőket, a felmérés több hiányosságot is feltárt az ismeretek, az elvárások, a prioritások és a képességek terén az ügyvédi irodákon és a vállalatok jogi osztályain belül, illetve egymáshoz képest. A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói című kutatás valamennyi megállapítása megtalálható ebben a jelentésben, amely egyúttal a jogi ágazat meghatározó szereplőinek a COVID-19-járvánnyal és annak a jogi szektorra gyakorolt hatásával kapcsolatos meglátásait is ismerteti.

A jogászok jelentős nyomásra számítanak számos tendenciából eredően, amelyek a várakozásaik szerint hatással lesznek a szervezetükre a következő hároméves időszakban. A rangsor élén a technológia áll.

Várhatóan az alábbi öt tendencia gyakorolja majd a legnagyobb hatást:

  • a jogi technológia növekvő jelentősége – 76%
  • az ügyfelek/vezetők változó elvárásainak való megfelelés – 74%
  • a nagyobb hatékonyság/produktivitás előtérbe kerülése – 73%
  • a tehetséges munkaerő bevonzásának és megtartásának képessége – 73%
  • az egyre nagyobb mennyiségű és összetettségű információk feldolgozása – 72%

A tendenciákat együttesen vizsgálva ugyanakkor hatalmas szakadék van a trendek és az azokra való felkészültség között. A válaszadók kevesebb mint egyharmada számolt be arról, hogy szervezete jól felkészült a fenti trendek bármelyikére. Mi több, míg a válaszadók 76%-a szerint a jogi technológia növekvő jelentősége a legfontosabb tendencia, csupán 28%-uk nyilatkozott úgy, hogy szervezete alaposan felkészült erre a változásra. Miért tűnnek ilyen felkészületlennek a jogi szervezetek? A válaszadók elmondása szerint a változások kezelésének nehézségei és a vezetőség változásokkal szembeni ellenállása jelentik a legnagyobb akadályt a változások bevezetésében mind a vállalatok jogi osztályai (65%), mind az ügyvédi irodák (53%) számára.

Általánosságban elmondható, hogy

a jövő jogászáról szóló felmérés jelentős eltéréseket hozott a felszínre a vállalati jogi osztályok elvárásai, illetve az ügyvédi irodák ezen elvárások teljesítésére való képessége között. Például a vállalati jogászok 79%-a szerint fontos, hogy az ügyvédi irodák, amelyekkel együtt dolgoznak, hatékonyságot és produktivitást mutassanak fel, míg mindössze 28%-uk vélekedett úgy, hogy a jelenlegi irodájukra ez határozottan jellemző. A felmérés különböző kategóriái között felmerült ellentmondások kihatással lehetnek az ügyfelek elégedettségére: a vállalati jogászok csupán 26%-a volt nagyon elégedett a jelenlegi ügyvédi irodájával. A vállalati jogászok 82%-a szerint fontos, hogy az ügyvédi irodák, amelyekkel együtt dolgoznak, kihasználják a technológiai lehetőségeket.

A felmérés megállapításai egyértelművé teszik, hogy

a technológia használata egyre inkább döntő tényező abban, hogy az ügyvédi irodák milyen jól tudják teljesíteni az ügyfeleik elvárásait. A produktivitás és a hatékonyság javításának szükségességével szembesülve, a vállalati jogi osztályok határozottabban folyamodnak a technológiai megoldásokhoz, és az ügyvédi irodákat is erre késztetik. A vállalatok jogi részlegeinek 81%-a nyilatkozott úgy, hogy a következő három évben a leendő ügyvédi irodákat arra kérik majd: ismertessék, milyen technológiai megoldásokat alkalmaznak a nagyobb produktivitás és hatékonyság érdekében. Ez az arány közel kétszerese annak a 41%-nak, amely már most is kéri ezt.

A kifejezetten a vállalatok jogi osztályait érintő tendenciákat vizsgálva, a válaszadók a következőket jelölték meg legfőbb prioritásaikként az elkövetkező három évre: a külső jogi költségek csökkentése/kontrollja, a jogi eljárások és a jogi projektek menedzselésének javítása, és stratégiai érték nyújtása a vállalatuk számára. Amikor arra kértük a válaszadókat, hogy jelöljék meg az előttük álló legnagyobb változásokat, 82%-uk említette a technológia nagyobb mértékű használatát a produktivitás javítása érdekében. A technológiára összpontosítva, az ismeretek és a felkészültség hiánya különösképp égető problémának bizonyul a transzformációs technológiák esetében. A jogi osztályok 67%-a arra számít, hogy a transzformációs technológiák közül a Big Data és a prediktív elemzés jelentős hatást gyakorol majd a piacra a következő három évben, de csupán 25%-uk nyilatkozott úgy, hogy határozottan jól ért ezekhez a technológiákhoz.

Átalakulás zajlik az ügyvédi irodák körében, mivel egyre intenzívebb versenyben állnak az alternatív jogi szolgáltatókkal, sőt, magukkal az ügyfelekkel is. Az ügyvédi irodák 67%-a nyilatkozott úgy, hogy az ügyfelek elvárásainak való megfelelés érdekében az iroda működését és az ügyfelek munkáját támogató új technológiákba ruház be, 39%-uk formalizálja ügyfélvisszajelzési rendszerét, 36%-uk pedig folyamatoptimalizálási projekteket hajt végre.

Tekintettel a jogi technológia növekvő fontosságára, nem meglepő, hogy az ügyvédi irodák nagyobb beruházásokat helyeznek kilátásba e téren: 60%-uk tervezi növelni a technológiára szánt költségvetési keretét az elkövetkező három év során. Azonban az irodák csupán 29%-a véli úgy, hogy nagyon felkészült a rendelkezésre álló technológiai megoldások ismeretét illetően, 27%-uk tartja magát nagyon felkészültnek arra, hogy a technológia használatával növelje a produktivitását, 26%-uk nagyon felkészült a technológia használatára az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében, és csak 24%-uk nyilatkozott úgy, hogy munkatársai képesek eredményesen kihasználni a technológia előnyeit. Az elkövetkező három évben legnagyobb hatást gyakorló technológiát illetően 59%-uk említette a mesterséges intelligenciát, de csupán 22%-uk ért hozzá nagyon jól.

A válság arra késztette a jogi szakembereket, hogy felgyorsítsák a technológiai megoldások bevezetését a munkájukban. Az is igaz azonban, hogy sokan közülük már korábban a változás útjára léptek, jóllehet a különböző szereplők eltérő ütemben haladnak.

A jövő jogászáról szóló felmérés előző, 2019. évi kiadásából fény derült arra, hogy a technológiai éllovasok, tehát

azok az ügyvédi irodák és jogi osztályok, amelyek teljes mértékben kihasználják a technológia nyújtotta előnyöket – minden területen jobb teljesítményt nyújtottak, mint azok a szervezetek, amelyek még nem egészen használják ki a technológiai lehetőségeket. Ezek a megállapítások 2020-ban is megerősítést nyertek.

Az irodák körében a technológiai éllovasok 62%-a nyilatkozott úgy, hogy nyereségessége növekedett az előző évhez képest, szemben az átalakuló irodák 39%-ával. Ezenkívül a technológiai éllovasok a technológiával, a munkaerővel, a szervezet- és ügyfélközpontúsággal kapcsolatos felkészültség minden területén felülmúlták a technológiát kisebb mértékben felhasználó szervezeteket.

A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói című kutatás valamennyi megállapítása megtalálható ebben a jelentésben, amely egyúttal a jogi ágazat meghatározó szereplőinek a COVID-19-járvánnyal és annak a jogi szektorra gyakorolt hatásával kapcsolatos meglátásait is ismerteti.

A Wolters Kluwer Legal & Regulatory divíziója A jövő jogásza 2020: a teljesítmény mozgatórugói című kutatás során 700 jogásszal készített kvantitatív interjút ügyvédi irodákban, jogi osztályokon és üzleti szolgáltatásokat nyújtó cégeknél az Egyesült Államokban és kilenc európai országban: az Egyesült Királyságban, Németországban, Hollandiában, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Belgiumban és Magyarországon. A felmérés során azt vizsgálta, hogy az ügyfelek elvárásai, a technológia és más tényezők milyen hatással vannak a jog jövőjére a legfontosabb területeken, és hogyan készülnek fel a jogi szervezetek ezen változásokra. A felmérést a Wolters Kluwer online folytatta le egy vezető nemzetközi kutatóvállalat segítségével 2020. január 10. és 30. között.