A veszélyhelyzeti szabályok alapján a 2020. novembertől 2021. májusig tartó időszak hónapjaira adókedvezmény jár bizonyos ágazatokban a szociális hozzájárulási adó, a kisvállalati adó, valamint a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás adónemekben azoknak, akik a Korm. rendelet szerinti felsorolásban szereplő tevékenységet tényleges főtevékenységként végzik.

Tényleges főtevékenység az a tevékenység, amelyből az adózónak a Korm. rendelet hatálybalépését, azaz 2020. november 11-ét megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30 százaléka származott.

A tényleges főtevékenység szerinti bevétel meghatározásakor nem kell figyelembe venni a nem vállalkozási jellegű bevételeket (mint például a támogatásokat), mivel azok nem kapcsolhatók közvetlenül a TEÁOR szerinti tevékenységhez. A költségek fedezetére kapott támogatásokat szintén figyelmen kívül lehet hagyni a bevétel meghatározásakor.

A tényleges főtevékenység szerinti bevétel tehát megállapítható a nettó árbevétel alapulvételével – írta közleményében a NAV.