Gyakorlati intézkedések

Margarítisz Szhinász

Közleményében az Európai Bizottság tájékoztatott: a stratégia gyakorlati intézkedéseket határoz meg az Európából és a tranzitországokból való önkéntes visszatérés jogi és operatív keretének megerősítése, a visszatérési és visszailleszkedési programok színvonalának javítása, a fejlesztési kezdeményezésekkel való jobb kapcsolat kialakítása és a partnerországokkal való együttműködés fokozása érdekében.

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök így nyilatkozott: „Az EU új ökoszisztémát épít a visszatérések terén. Célja, hogy fokozza a visszafogadással kapcsolatos együttműködést, javítsa az irányítási keretet, új operatív mandátummal ruházza fel a Frontexet a visszatérések terén, valamint visszaküldéssel foglalkozó uniós koordinátort nevezzen ki. Az önkéntes visszatérésre és a visszailleszkedésre vonatkozó, ma közzétett stratégia is ennek egyik eleme. A visszatérés hatékonyabb, ha önkéntes alapon valósul meg, és valódi visszailleszkedési lehetőségekkel párosul a visszatérők számára. E stratégia célja, hogy a lehetőségek teljes körű kiaknázása érdekében egységesebb és összehangoltabb megközelítést alakítson ki a tagállamok között.”

Ylva Johansson

Ylva Johansson belügyi biztos a következőképpen fogalmazott: „Az EU-ban való tartózkodásra nem jogosult személyek csupán körülbelül egyharmada tér vissza származási országába, és ez kevesebb mint 30%-uk esetében történik önkéntes alapon. Az önkéntes visszatérés minden esetben jobb opciónak számít: az egyént helyezi a középpontba, hatékonyabb és kevésbé költséges. Az önkéntes visszatérésre és a visszailleszkedésre vonatkozó első uniós stratégia segíteni fogja mind az EU-ból, mind a harmadik országokból visszatérőket abban, hogy megragadják a származási országukon belüli lehetőségeket, hozzájáruljanak a közösség fejlődéséhez, és jobban megbízzanak a migrációs rendszerünkben, ezáltal fokozva annak hatékonyságát.”

A támogatott önkéntes visszatérési programok alacsony kihasználtságának fő okai, hogy a menekültügyi és a kiutasítási eljárás között eltérések állnak fenn, a szökések megelőzését kihívások nehezítik, a rendelkezésre álló erőforrások nem elegendőek, hiányoznak az adatok, a megközelítések széttöredezettek, valamint a kiutasítási határozatok nyomon követéséhez szükséges adminisztratív kapacitás korlátozott.

Átdolgozott visszatérési irányelvjavaslat

Az átdolgozott visszatérési irányelvjavaslat, a menekültügyi eljárásokról szóló rendeletre irányuló módosított javaslat, a menekültügy és a migráció kezeléséről szóló rendelet és a módosított Eurodac-rendelet révén a Bizottság továbbra is gyors és méltányos közös eljárásokat és szabályokat alkalmaz a menekültügy és a visszatérés terén, nyomon követi a visszatérési és visszailleszkedési támogatás nyújtását, és csökkenti a jogellenes mozgások kockázatát. Kibővített megbízatása révén a Frontex támogatni tudja a tagállamokat az önkéntes visszatérés és a visszailleszkedés folyamatának valamennyi szakaszában, beleértve a visszatérést megelőző tanácsadást, az érkezés utáni segítségnyújtást és a visszailleszkedési támogatás hatékonyságának nyomon követését. A visszaküldéssel foglalkozó koordinátor és a magas szintű visszaküldési hálózat további technikai támogatást fog nyújtani a tagállamoknak az uniós visszatérési politika különböző ágainak összehangolásához.

Az egyéni körülményeket, valamint a gyermekek és a kiszolgáltatott csoportok szükségleteit figyelembe vevő korai, testre szabott és hatékony visszatérési tanácsadás, továbbá a visszatérést követően nyújtott támogatás javítja annak esélyeit, hogy a visszatérők sikeresen vissza tudjanak illeszkedni hazai közösségeikbe.

A Bizottság és a Frontex közös tanterve

A Bizottság és a Frontex közös tantervet dolgoz ki a visszatérési tanácsadók számára, amely kiegészíti az ügynökség által biztosított támogatást, és jobban kihasználja az olyan webalapú eszközöket, mint a visszatérési és visszailleszkedési támogatási jegyzék és a visszailleszkedési támogatást elősegítő eszköz. A Bizottság – a tagállamokkal, a Frontexszel és az Európai Visszatérési és Reintegrációs Hálózattal együttműködve – emellett a reintegrációs szolgáltatásokat nyújtók számára uniós finanszírozással támogatott minőségi keretet fog összeállítani, amely a projektmenedzsmentre vonatkozó közös minőségi előírásokon alapul.

Migrációs partnerségek

Az önkéntes visszatéréssel és a visszailleszkedéssel kapcsolatos együttműködés kulcsfontosságú eleme azoknak a migrációs partnerségeknek, amelyeket az EU az új migrációs és menekültügyi paktum keretében meg fog erősíteni. Az EU támogatni fogja a visszailleszkedési folyamatok iránti felelősségvállalást a partnerországokban, például segíti a kapacitásépítést, a személyzet megfelelő készségekkel való felruházását, illetve támogatja a visszatérők sajátos gazdasági, társadalmi és pszichoszociális szükségleteinek kielégítéséhez szükséges irányítási struktúrákat. Emellett továbbra is segítséget nyújt – többek között új partnerségek feltérképezése révén – a más országokban rekedt migránsok önkéntes visszatéréséhez és visszailleszkedéséhez. Végezetül az EU erősíteni fogja a visszailleszkedési programok és az egyéb releváns fejlesztési kezdeményezések közötti kapcsolatokat a partnerországokban. A Bizottság biztosítja, hogy a különböző uniós alapok keretében rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat összehangoltabban használják fel az önkéntes visszatérés és a visszailleszkedés teljes folyamatának támogatására.