„Egy bírósági döntés valamelyik félnek mindig sérelmes, ezért a döntések a sajtó és a jogkereső közönség részéről bármikor kritizálhatók. Amikor viszont egy sérelmesnek tartott ítélet esetén bárki a bírói függetlenséget vonja kétségbe, az nem tolerálható” – szögezte le.

Dr. Senyei György Barna egyebek mellett arról is beszélt a lapnak, hogy a digitalizáció hogyan segíti az ügyek gyors befejezését, hogyan alakul a peres ügyek száma Magyarországon, mit gondol azokról az esetekről, amikor a társadalom igazságérzetét sértő ítéletek születnek, valamint az OBH-OBT közti viszályról. Az utóbbi kérdésnél hangsúlyozta: „a kapcsolat normatív alapokon nyugszik, az együttműködés kereteit jogszabályok határozzák meg. Természetesen e jogi koordinátarendszerben lehetnek és vannak jogértelmezési, ezen belül akár hatásköri viták, de egy többszereplős igazgatási modellben ez a működés részeként megjelenhet. A véleménykülönbség kizárólag jogszabályon alapuló párbeszéddel oldható meg.”

Az interjú teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.