Az IBAHRI felszólítja az államokat, köztük Ausztráliát, Kanadát, az európai államokat és az Egyesült Királyságot, hogy a rasszizmus elleni nemzeti jogi keretek megerősítése és végrehajtása, valamint gyors nyomozások és büntetőeljárások bevezetése révén sürgősen vessenek gátat az ilyen bűncselekményeknek.

Sternford Moyo

Az IBA elnöke, Sternford Moyo (Zimbabwe) kijelentette: „Felszólítjuk a világ vezetőit, hogy foglalkozzanak az ázsiai közösségekkel szembeni előítéletekkel. Továbbá, ahol ez helyénvaló, felszólítjuk a hatalmon lévő és befolyásos embereket, hogy tartózkodjanak az olyan retorikától, amely a rasszizmust állandósíthatja, így potenciálisan a társadalom bármely szegmensének tagjait áldozattá teszi és erőszakos támadásoknak szolgáltatja.”

Az IBA elnöke hozzátette: „Emlékeztetünk továbbá minden szereplőt, hogy a Faji megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezmény (ICERD) arra kötelezi a részes államokat, hogy »elítéljék a faji megkülönböztetést, továbbá hogy vállalják: minden megfelelő eszközzel és késedelem nélkül folytatják a faji megkülönböztetés minden formájának felszámolására és a valamennyi faj közötti megértés előmozdítására irányuló politikát«. Ezen túlmenően az egyezmény követeli »a személyi biztonsághoz és az állam által az erőszakkal vagy testi sértéssel szembeni védelemhez való jogot, akár kormánytisztviselők, akár bármely egyéni csoport vagy intézmény által elkövetett erőszakkal vagy testi sértéssel szemben«. Felszólítjuk az államokat, hogy mutassák meg teljes elkötelezettségüket a nemzetközi jog iránt a rasszizmus elleni jogi struktúrák megerősítésével és annak biztosításával, hogy a jogsértők a törvény teljes erejével szembesüljenek”.

A bajok gyökere

Kommentátorok szerint Donald Trump volt amerikai elnök beszédei, amelyekben a COVID-19-et "kínai influenzaként" emlegette, táplálták az ázsiai származásúak elleni gyűlöletet és erőszakot az Egyesült Államokban. A Stop AAPI Hate (egy olyan koalíció, amely nyomon követi és reagál az ázsiai amerikaiak és csendes-óceáni szigetlakók elleni gyűlölet, erőszak, zaklatás, diszkrimináció, kitaszítás és gyermekkorúak elleni zaklatás eseteit az Egyesült Államokban) adatai szerint a világjárvány idején nagyjából egy év alatt 3800 ázsiai amerikaiak ellen irányuló gyűlöletcselekményt jelentettek; ez jelentős növekedés az előző évi 2600-as számhoz képest. Emellett a kaliforniai székhelyű Center for the Study of Hate and Extremism megállapította, hogy 2021 első negyedévében 150 százalékkal nőtt a rendőrségnek bejelentett ázsiai-ellenes gyűlölet-bűncselekmények száma.

2021. március 16-án a Georgia állambeli Atlanta három masszázsszalonjában történt lövöldözések során nyolc embert, köztük hat ázsiai nőt öltek meg. Ezek a támadások nagyobb nemzeti és nemzetközi figyelmet irányítottak azokra a fizikai támadásokra, faji sértésekre és szóbeli bántalmazásokra, amelyekkel az ázsiai közösségek az Egyesült Államokban a COVID-19 járvány során szembesültek. További támadások közé tartozik egy 65 éves ázsiai nő elleni brutális támadás, amelyet 2021. március 30-án rögzített a térfigyelő kamera. A nőt később kórházba szállították. A következő hónapban, április 26-án egy 61 éves kínai-amerikai férfit öltek meg egy faji indíttatású támadás következtében. Mindkét támadás New Yorkban történt.

Tiszta beszéd

Joe Biden elnök válaszul nyilvánosan elítélte az ázsiai amerikaiak elleni gyűlölet-bűncselekmények számának növekedését, és kezdeményezéseket hozott létre a jelenség kezelésére, egyebek mellett az Egyesült Államok igazságügyi minisztériumán keresztül, valamint a COVID-19 Egészségügyi egyenlőségi munkacsoport keretében egy albizottság létrehozásával. Emellett az amerikai szenátus 2021. április 22-én 94:1 arányban elsöprő többséggel elfogadta a COVID-19 gyűlölet-bűncselekményekről szóló törvényt, amely az igazságügyi minisztériumnak a gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos felülvizsgálatát biztosítja, illetve törvényi hátteret nyújt az erőszakos incidensekre reagáló helyi bűnüldöző szervek számára.

A tudatlanság, a tévhitek és a régóta fennálló előítéletek áldozatai

Mark Ellis

Mark Ellis, az IBA ügyvezető igazgatója a következőket nyilatkozta: „A Biden elnök és az amerikai szenátus által hozott intézkedéseket nagyra értékeljük. A megkülönböztetés minden formáját meg kell szüntetni. Közösségünk legkiszolgáltatottabb tagjait meg kell védeni, az ázsiaiak elleni idegengyűlölő támadások elkövetőit pedig szigorú és egyértelmű jogszabályok alapján felelősségre kell vonni. Az ázsiai közösségek megdöbbentő fizikai és verbális bántalmazást szenvedtek el a tudatlanság, a tévhitek és a régóta fennálló előítéletek miatt a világjárvány során. Remélhetőleg a nemzetközi közösséget arra ösztönzik, hogy megerősítse a megfelelő jogi kereteket, hogy megállítsa az ilyen támadások növekedését és megvédje az ázsiai kisebbségeket.

Csüggesztő körkép

Az Egyesült Királyságban a rendőrségi adatokból kiderült, hogy 2020 első negyedévében 300 százalékkal nőtt a kínaiak, kelet- és délkelet-ázsiaiak elleni gyűlölet-bűncselekmények száma. Más országok, köztük Ausztrália, Kanada és több európai állam is követte ezt a tendenciát a világjárvány kezdete óta.

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem által 2020 novemberében készített tanulmány szerint tízből több mint nyolc ázsiai személy tapasztalt rasszizmust a COVID-19 járvány során, míg az Ázsiai Ausztrál Szövetség megerősítette, hogy két hónap alatt közel 380 rasszista indíttatású támadás történt, ami körülbelül heti 47 támadásnak felel meg, és az áldozatok többsége nő volt.

Kanadában a vancouveri (a városban nagy az ázsiai származású populáció) rendőrség statisztikái szerint az ázsiaiak elleni gyűlölet-bűncselekmények száma 717 százalékkal nőtt 2019 (12) és 2020 (98) között.

Míg Franciaországban két francia törvényhozó jelentése szerint a COVID-19-et kísérő ázsiaiellenes rasszista attitűdök és gyűlölet-bűncselekmények számának jelentős növekedése „mind a régóta fennálló összeesküvési előítéletekben, mind az aktuális problémákban gyökerezik”.

Különösen az ázsiai nőket sújtja a faji és nemi kettős megkülönböztetés

Helena Kennedy

Az IBAHRI igazgatója, Helena Kennedy, a következőket nyilatkozta: „Az ázsiai közösségek világszerte a megkülönböztetés globális válságával szembesülnek a halálos COVID-19 járvány nyomán, amelyért bűnbakként kezelik őket. Ezt a tapasztalatot különösen az ázsiai nők szenvedik el, akiket faji és nemi alapon kettős megkülönböztetés sújt. A gyűlölet vírusszerű terjedése ellen aktívan állami politikával fel kell lépni, nemcsak az emberi méltóság és az egyenlőség védelme érdekében, hanem a civilek élethez való jogának védelme érdekében is, amelyet az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata garantál.”

ENSZ: az államoknak „pozitív intézkedéseket” kell foganatosítaniuk

Az ENSZ által kinevezett, a faji megkülönböztetés kiküszöbölésével foglalkozó bizottságot alkotó független szakértők 32. számú általános megjegyzései szerint az államoknak törvények, elvek megfogalmazásával és a napi gyakorlatban „pozitív intézkedéseket” kell foganatosítaniuk, amelyek célja, hogy az adott államnak a szerződésből eredő nemzetközi kötelezettségei részeként biztosítsák a hátrányos helyzetű csoportok számára az emberi jogok és alapvető szabadságok teljes és egyenlő élvezetét.