Dr. Liber Ádám

Az előadás időpontja: november 22., csütörtök, 9:00 – 12:00 óra között.

Előadók: az adatvédelem-GDPR szakterületben jártas ügyvédek: dr. Liber Ádám és dr. Bereczki Tamás.

Az előadás témája: A titoktartás és az adatvédelem, információbiztonság összefüggései - a jogászi tevékenységet, a jogászokat terhelő kötelezettségek


Az előadás az alábbi részterületeket érinti:

Rövid bevezetés a GDPR-ról

Az ügyvéd adatkezelő vagy adatfeldolgozó státusza

Az ügyvédi tevékenységgek adatkezelési jogalapjai

Ügyvédi adatvédelmi tisztviselő (és milyen korlátokkal lehet ügyvéd adatvédelmi tisztviselő)

Ügyvédi adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Dr. Bereczki Tamás

Ügyvédi alkalmazottak kötelezettségei

Transzparencia és az ügyvédi titok

Adatok és iratok ügyvédi megőrzése

Ügyvédi adatbiztonság

Személyes adatok megsértése

Adatvédelmi hatásvizsgálatok (mikor szükséges az ügyvédi adatkezelésekre)

Nemzetközi ügyvédi együttműködések és az adatvédelem

Kérdések és személyes konzultáció