Az egyik tervezet előírja, hogy a céginformációs szolgálat az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekről hozott határozatai alapján 2017. július 1. napján közzétett adatokat első ízben 2017. július 3-án veti össze a cégjegyzék hatályos adataival. A céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld azon cég cégjegyzékét vezető cégbíróságnak, amelynek adatai között olyan magánszemély vagy szervezet van bejegyezve, akinek adatai - vagy legalább két közzétett azonosító adata - megegyezik a korlátozás alá vett személy vagy szervezet adataival.

Egy másik új szabály kimondja, hogy mit tartalmaz egy cég európai egyedi azonosítója (EUID). Első helyen a rövidített országkód (HU), majd a cégnyilvántartás azonosítója, majd végül a cég cégjegyzékszáma szerepel. A cégek adatihoz való hozzáférést a céginformációs szolgálat az Európai Bizottság által üzemeltetett európai igazságügyi portálon (e-Justice portál) keresztül - keresőprogram segítségével - biztosítja. Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető az EUID-val rendelkező cég cégkivonata, továbbá a cég elektronikus irattárban tárolt bármely irata is lekérhető.

Az e-Justice portálon keresztül hozzáférhető céginformációért - függetlenül attól, hogy azok közokiratok vagy pedig nem - közzétételi költségtérítést kell fizetni. A cégbizonyítvány díja 2 ezer, a létesítő okiraté 3 ezer, míg a cég beszámolójáé 4 ezer forint.

(Forrás: Napi.hu)