Az új szabályok az Európai Unióban szolgáltatásokat kínáló tárhelyszolgáltatókra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy székhellyel rendelkeznek-e a tagállamok valamelyikében – számolt be az uniós tanács március 16-i közleményéről az MTI.

Bővül a tagállamok eszköztára

Az érintett vállalatokkal jelenleg fennálló önkéntes együttműködés a jövőben is folytatódik, a jogszabállyal ugyanakkor bővül a tagállamok eszköztára, és szükség esetén gyorsan el tudják távolítani a terrorista tartalmakat. A tagállamok illetékes hatóságai jogosultak lesznek arra, hogy eltávolítási végzéseket adjanak ki, amelyekben kötelezik a szolgáltatókat arra, hogy egy órán belül az összes tagállamban távolítsák el vagy tegyék hozzáférhetetlenné az adott terrorista tartalmat. A szolgáltató székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának ugyanakkor jogában áll, hogy ellenőrizze a más tagállamok által kiadott eltávolítási végzéseket is. A rendelet előírja kapcsolattartó pontok kialakítását, amelyek megkönnyítik az eltávolítási végzések kezelését, és ezzel elősegítik az együttműködést a szolgáltatókkal.

A tagállamok maguk döntenek arról, milyen szankciókat alkalmaznak abban az esetben, ha a szolgáltató megszegi a rendelet szerinti kötelezettségeit.

Azoknak a tárhelyszolgáltatóknak, amelyeknek szolgáltatásai esetében fennáll a terrorista tartalom megjelenésének veszélye, konkrét intézkedésekkel kell védeniük szolgáltatásaikat a visszaélésekkel és a terrorista tartalmak terjesztésével szemben. A rendelet kimondja, hogy ezeket az intézkedéseket a tárhelyszolgáltató maga választhatja meg.

Meghatározza a terrorista tartalom fogalmát, egyértelműen körülhatároja hatályát

A jogszabály világosan meghatározza a terrorista tartalom egységes fogalmát, hatálya pedig egyértelműen körülhatárolt, ezáltal a jogalkotó maradéktalanul tiszteletben tartja az EU jogrendjében védett, és az Európai Unió Alapjogi Chartájában biztosított alapvető jogokat. Nem sérülnek a felhasználók és a vállalkozások jogai, így a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága, valamint a vállalkozás szabadsága sem. Ennek megfelelően a jogszabály panasztételi mechanizmusokról is rendelkezik, amelyek hatékony jogorvoslati lehetőséget kínálnak mind a szolgáltatók, mind pedig azon felhasználók számára, akiknek tartalmát eltávolították - áll az uniós tanács közleményében.