Jelenleg a jelöltek mindegyike köteles papír alapon benyújtani a jogi szakvizsgára bocsátáshoz szükséges igazolásokat, valamint a jogi végzettséget igazoló doktori oklevél közjegyző által hitelesített másolatát, mert a Jogi Szakvizsga Rendszerben egyelőre erre nincsen módja. A jogszabály módosítás egyebek mellett lehetőséget teremt ezeknek az okiratoknak az egyszerű elektronikus dokumentumok útján történő feltöltésére és arra is, hogy a vizsgadíjat a jelentkezéskor a Jogi Szakvizsga Rendszeren keresztül – elektronikus úton – lehessen megfizetni. Ezekkel a módosításokkal a jelentkezés lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válik. Garanciális rendelkezésként rögzítik azt is, hogy amennyiben a jelölt által csatolt okiratok valódiságával kapcsolatban kétség vetődik fel, úgy a minisztérium felhívja a jelöltet az eredeti okiratok bemutatására.

A kizárólagossá tett elektronikus ügyintézés és a szúrópróba szerű bemutatási kötelezettség előírása indokolja azt is, hogy a jövőben nem szükséges a jogi végzettséget igazoló doktori oklevél közjegyző által hitelesített másolatát csatolni.

Az Igazságügyi Minisztérium levelében arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelentkezés új szabályait csak a módosító miniszteri rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni azzal, hogy a már megkezdett jogi szakvizsga esetében a jelölt – választása szerint – továbbá vizsgajelentkezését és esetleges halasztási kérelmét a rendelet hatálybalépését megelőző szabályok szerint is benyújthatja.

Az államtitkár erről szóló, dr. Bánáti Jánosnak, a MÜK elnökének címzett eredeti levele pdf formátumban ide kattintva olvasható.