Érdekvédelmi mozgalomként indult

A MABIE jogelődjének tekinti az 1907 októberében létrehozott Országos Bírói és Ügyészi Egyesületet, melynek első elnöke dr. Grecsák Károly kúriai bíró volt. Az Egyesület az alsóbírósági bírák érdekvédelmi mozgalmaként indult, célja a teljes igazságszolgáltatási rendszer megreformálása volt. A második világháborút követően Magyarországon kialakult rendszer az Egyesületet sem kímélte, annak hatalmi szóval történő megszüntetése után a rendszerváltáskor nyílt újra lehetőség az érdekképviselet felélesztésére.

Stílusadó vonások

1990-ben a magyar bírák az egyesületi működés legszebb hagyományait feltámasztva, szervezeti keretet hoztak létre szakmai közösségi életük elősegítése és érdekeik hatékony képviselete céljából; a Magyar Bírói Egyesületet. Ennek első elnöke dr. Horeczky Károly, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke lett. Az Egyesület akkori ars poetica szerinti célja a bíráskodás alkotmányos rangjával összhangban levő erkölcsi és anyagi elismerés elérése. Stílusadó vonásának tekintette az elszántságot, méltóságot és a józanságot.

Változatlan erkölcsi és jogi alapból táplálkozik

Kiemelik: az eltelt 30 év távlatából szemlélve az Egyesület változatlan erkölcsi és jogi alapból táplálkozik. Alapszabályában a következőképpen fogalmazza meg törekvéseit:

„A Magyar Bírói Egyesület célja a bírói függetlenség védelme, a bírói jogalkalmazás színvonalának és feltételeinek fejlesztésével a jogállamiság teljesebbé tétele, a bírói hivatás megfelelő társadalmi elismertetése, erősítése, a bírák élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása, a bírósági fogalmazók és bírósági titkárok igazságügyi szolgálati és a bírák bírói szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek képviselete és előmozdítása, a bírói igazgatási és önkormányzati testületek hatékony és demokratikus működésének támogatása, fejlesztése.”

Emlékülés - a övő évre halasztják

A MABIE e jeles jubileumot az értékeit megjelenítő és az elődök erőfeszítéseihez méltó szakmai-kulturális rendezvénnyel szerette volna emlékezetessé tenni. Ezért az Egyesület Országos Választmányi ülésén; ez év január 10. napján határozatot hozott arról, hogy október 17. napján jubileumi konferenciát és állófogadást szervez a Kúria Dísztermébe.

A tavaszi pandémiás veszélyhelyzet enyhülésekor a MABIE vezetősége reménykedett, hogy mire a jubileumi ülés időpontja elérkezik, nyugodtan, biztonságos körülmények között ünnepelhetnek. Ezért minden előkészületet megtettek; egyebek mellett felkeresték az Alapító Tagokat, az Egyesület korábbi vezetőit, a Grecsák Károly díjas tagjaikat és hivatásrendjük más jeles képviselőit. Ám – mint írják – szomorúan – szembesültek a ténnyel, hogy a járvány második hulláma éppen ebben az időszakban van kibontakozóban. Ezért felelősen gondolva minden részvevőre, különösen a jórészt idősebb korosztályhoz tartozó meghívottakra, úgy döntöttek, hogy a jubileumi díszülést elhalasztják a következő évre, amikor – remélve – olyan egészségügyi helyzet lesz, amely lehetővé teszi egy nagyobb létszámú rendezvény megtartását, zárt térben is.

A Bírák Lapja jubileumi ünnepi kötetét azonban kiadják. A kiadvány cikkeit sorozatban fogják közölni a www.mabie.hu honlapunkon – tájékoztattak.