A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és megállapította a választottbírósági kikötés tisztességtelenségét az alperessel szerződő valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal.

A Kúriának abban az elvi jelentőségű kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a 3/2013. PJE határozat által biztosított jog, miszerint a fogyasztó jogosult eldönteni, kíván-e az egyébként a PJE határozattal tisztességtelennek nyilvánított választottbírósági kikötésre hivatkozni, kizárja-e ezzel kapcsolatban közérdekű kereset indítását.

A Kúria úgy ítélte: a 93/13/EGK irányelv 6. cikke és a Ptk. 209/B. §-a szerinti célkitűzés, hogy a tisztességtelen feltételek ne jelentsenek kötelezettséget a fogyasztók számára, csak akkor valósulhat meg hatékonyan, ha a bíróság közérdekű perben a választottbírósági kikötés mint tisztességtelen szerződési feltétel érvénytelenségét megállapítja.