Vonatkozó korábbi hírünk itt olvasható:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Május 26-án hajnalban tették közzé azt a kormányrendeletet, amely minisztériumi bejelentéshez köt egyes társasági tulajdonszerzéseket.

A Korm.rendelet alapján a stratégiai tevékenységet végző gazdasági társaságok "gazdasági célú védelme érdekében" minisztériumi tudomásulvétel szükséges a külföldi befektetők általi- többségi befolyásszerzéshez, valamint- olyan részesedés-szerzéshez, amely által közvetlenül vagy közvetetten (!) 10%-os részesedést szerez, és a befektetés összértéke eléri vagy meghaladja a 350 millió forintot.

A stratégiai ágazatok között nem csak energetika, távközlés, közlekedés, de úgy tűnik, mindenfajta gyártás (élelmiszer, ital, jármű, fémalapanyag, stb.), szállítás, építőipar, szálláshely-szolgáltatás, kis- és nagykereskedelem is található. Tehát úgy tűnik, a rendelet széles kört érint.

Értelmezést igényel majd a “befektetés értéke” és a “befektetés” fogalma.
A “külföldi” szintén, figyelemmel az uniós jogra és a négy szabadságból a tőkeáramlás és a letelepedés szabadságának EUB gyakorlatára (hiába csak adminisztratív, bejelentés jellegű, ez lehet elriasztó jellegű).

Kérdéses a rendelet célja és értelme
- hívta fel figyelmünket egy jogi szakértő. Szerinte az Opten és a Bisnode adatbázisokból ugyanis ezek az információk elérhetőek. Mivel a kormányrendeleteknek nincs indokolása, a jogalkotói cél és az értelmezési kérdések megértése és feloldása a joggyakorlatra vár.