Az üggyel kapcsolatos korábbi közleményeink:

  • A BÜK ne lásson ellenséget ott, ahol nincs - dr. Mező András elemzése (ide kattintva olvasható)
  • Közgyűlés: az IM tiszteletben tartja a kamarai autonómiát, egyúttal az alapszabály módosítását javasolja - BÜK határozat a közgyűlés öszehívásának részleteiről (ide kattintva olvasható)
  • Helyreigazítási kérelemmel fordultak a "XXI-esek" a BÜK-höz egy kamarai hírlevél-közlemény miatt (ide kattintva olvasható)


Az alábbiakban szöveghűen közreadjuk azt a hírt, amit az ügyről a Budapesti Ügyvédi Kamara május 10-én, szerdán délután kiküldött elektronikus hírlevele tartalmaz:

A Budapesti Ügyvédi Kamara Hírlevele - 445. szám

Pénteken nem lesz közgyűlés - döntött az elnökség rendkívüli ülése

2017. május 10.

A kamara elnöksége mai rendkívüli ülésén a 2017. május 12-i közgyűlés megtartása ellen szavazott.

Előzmény: az IM államtitkára arról tájékoztatta a kamarát, hogy a kamara néhány tagja kifogásolta a BÜK által a közgyűlés összehívásával, előkészítésével kapcsolatos eljárását és felügyeleti intézkedést kért. Az IM ezt elutasította, és törvényességi felügyeleti jogkörben nem tett észrevételt. Mindazonáltal javasolta, hogy a hatályos Alapszabályt, egyértelműsítő módosítással változtassuk meg, elejét véve az esetleges jogvitáknak. Nos, az Alapszabály nem területi kamarai belügy: fontos a Magyar Ügyvédi Kamara véleménye, és a szabályzat felülvizsgálata az IM joga.

Az elnökség mai ülésén mérlegelte ezt a körülményt, és figyelembe vette az új Ügyvédi törvény zavarmentes elfogadásával kapcsolatos kari érdekeket is. Ugyancsak mérlegelte azokat a sajtótámadásokat, amelyek az egyébként tisztán szakmainak is megtartható belső vitákat (és egy esetleges újabb pert) a politikai erőtérbe vihetik át. Nem utolsó sorban mérlegelte a költségeket is. Ha ezt a közgyűlést úgy is megtámadják, akkor inkább jöjjön rögtön a következő...

A Kamara az általános közpolitikai kérdésektől távol kíván maradni. Ügyeit "házon belül" kívánja intézni. A politika irányába kizárólag szakmapolitikai és érdekvédelmi álláspontokat és problémákat kíván közvetíteni. Az elnökség mindezeket mérlegelve úgy döntött, hogy visszavonja a megismételt pénteki közgyűlés megtartásával kapcsolatos határozatát. Az eddigi eljárások megfelelőségével és jogszerűségével kapcsolatos eddigi álláspontján pedig nem változtatott.

Az éves rendes közgyűlést a Kamara a naptári évben bármikor megtarthatja. Az elnökség által már elfogadott beszámolók és a 2017. évi költségvetési terv az Alapszabály rendelkezése értelmében végrehajthatók. A Kamara működése tehát nincs veszélyben, koncentrálhatunk a tagságra, a praxisok problémáira és a párhuzamosan folyó regulációra.

Pénteken tehát nem lesz közgyűlés. Köszönjük az eddig jelzett részvételi szándékot és szolidaritást, és szeretettel várjuk tagjainkat az új, várhatóan kora ősszel megtartandó évi rendes közgyűlésre!