A II. világháború ügyvédi áldozataira emlékező ülést abban a díszteremben tartották, ahol ott sorakoznak a fali márványtáblákon azoknak az ügyvédeknek a nevei, akik mártírhalált haltak a második világégés szörnyűségei következtében, az emberi gyűlölet és gonoszság féktelen tombolása idején.


A megemlékező ülés nagy számban megjelent résztvevőit dr. Horváth István, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségének tagja köszöntötte.

A holokauszt áldozataira történt fájdalmas emlékezés mellett Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete hosszan beszélt arról a felelősségről is, ami a jelen generációt – közöttük a ma élő ügyvédséget, a jog érvényesülésének hivatott képviselőit is – kell hogy jellemezze: a jog őrzése, hogy soha ne történhessék meg hasonló a világon a törvényesség kiforgatásával, téves értelmezésével és szándékosan sanda alkalmazásával sem,

Megrendítő, a kemény tényeket is felsorakoztató előadásában a történész Kovács M. Mária sok új kutatási adatot is tartalmazó előadásában mutatta be azokat az eseményeket, amelyek a Budapesti Ügyvédi Kamara életét is mélyen érintették a vészkorszak idején. Döbbenetes volt hallgatni a kopogó tényeket, adatokat, amelyek mögött emberi sorsok tragédiái, családok szétesései ködlöttek fel, a maguk nyomasztó valójában.Ilan Mor, Kovács M. Mária, Dr. Bálint Ákos György

Dr. Réti Lászlónak, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökének a szavait követően, amelyekkel egyebek mellett az új generáció felelős emlékezésének szükségességéről szólt, a túlélők nevében a jelenlévők egy különleges élménnyel lehettek gazdagabbak: mint aki a vészkorszakot túlélte és máig magában hordozza a személyes tapasztalatok eleven-fájdalmas emlékét, dr. Bálint Ákos György, a magyar ügyvédség kilencvenes éveiben járó doayenje megrendítő előadásban számolt be olyan emberközeli élményekről, amelyeket élővé és elevenné tett a hallgatóság előtt, amelyek között nemcsak a szenvedésről szólt, hanem azon kevés emberek néhány kiemelkedő alakját is felvázolta, akik a korabeli lehetőségeket messze meghaladva, személyes kockázatokat is vállalva nyújtottak segítő kezet az üldözötteknek.

Soha nem történhet meg hasonló, valamennyiünk személyes felelőssége is, hogy az emberi méltóság ne sérüljön, ne üldözzenek és gyilkoljanak meg embereket faji, vallási és semmi egyéb megkülönböztetés alaőján – hangsúlyozta egyebekközött zárszavában dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.

Az emlékező ülés részeként a Kamara klubhelységében nyitották meg Somos Zsuzsa festőművész „Párhuzamok és találkozások címmel megrendezett kiállítását, amit Gyémánt László festőművész és dr. Bánáti János nyitottak meg.