Az értesítés jelentős számú állandó meghatalmazottat, valamint ennél számosabb, általuk képviselt adózót érintett. Az egyszerűbb ügyintézés elősegítése, illetve az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében, valamint az ügyfelek által tett javaslatokkal egyetértve a Nemzetgazdasági Minisztérium jogszabály-módosítási javaslatot fogalmazott meg, amelyet az Országgyűlés elfogadott.

E törvény értelmében az állami adóhatóság által vezetett adófolyószámla, valamint a vámhatóság által vezetett, a vámokkal és nem közösségi adókkal és díjakkal kapcsolatos folyószámla tekintetében elektronikus vagy személyes ügyintézésre jogosító meghatalmazások 2016. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság által vezetett egységes adószámlával kapcsolatos elektronikus vagy személyes ügyintézésre is kiterjednek, kivéve, ha az ügyfél a meghatalmazást visszavonja.

A javaslat elfogadásával az állandó meghatalmazottak számára minden további adminisztráció nélkül biztosított lesz 2016. január 1-jét követően a folyamatos folyószámla-hozzáférés.

A meghatalmazó aktív közreműködése csupán abban az esetben szükséges, amennyiben a továbbiakban nem kívánja meghatalmazottja számára a kibővített hozzáférési lehetőséget biztosítani.

Ekkor az elektronikus felületen biztosított folyószámla-hozzáférési jogosultságot az erre a célra rendszeresített EGYKE adatlapon van lehetőség visszavonni.

Az adóhatóság felhívta továbbá figyelmet arra, hogy az eddigiekben benyújtott EGYKESZ adatlapon bejelentett meghatalmazást hivatalunk nyilvántartásba vette, azzal ügyfeleinknek további teendője nincs.

(Címfoto: en.wikipedia.org)