Dr. Márkus Csaba

Az ideiglenes támogatási lehetőségek részletszabályainak kidolgozása a tagállam feladata, a keretszabály azonban rögzíti, hogy ezek az ideiglenes támogatások a meglévő támogatásoktól függetlenül, azok kiegészítéseként vehetők igénybe. A keretszabály alapján kidolgozott nemzeti támogatási intézkedéseket az Európai Bizottságnak jóvá kell hagynia, a jelen gazdasági helyzet miatt azonban rugalmas, gyors (akár 48 órán belüli) átfutás várható - írták a vissza nem térítendő támogatás, adóintézkedések, garanciatámogatás és kamattámogatás részleteit összefoglaló közleményükben a Deloitte szakértői.

Támogatások előreláthatólag 2020. december 31-ig nyújthatók, a járványhelyzet alakulásától függően. Eddig az időpontig kell megkötni a támogatott hitel- és garanciaszerződéseket, illetve odaítélni a vissza nem térítendő támogatást vagy adóelőnyt olyan vállalkozások számára, melyek 2019. év végén nem minősültek nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, de nehézségeik támadtak a koronavírus-járvány okozta helyzet miatt - mondta dr. Márkus Csaba a Deloitte partnere.

Vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg vagy adóintézkedés

Vissza nem térítendő támogatás, visszafizetendő előleg vagy adóintézkedés formájában maximálisan 800 ezer eurónak megfelelő összegben nyújtható támogatás a vállalkozások számára, a kapcsolt vállalkozásokat is beleértve. A mezőgazdasági és a halászati szektorban a támogatás összegét maximum 100 ezer, ill. 120 ezer euróban határozták meg.

Az így kapott ideigenes támogatás az ún. csekély összegű (de minimis jogcímen nyújtott) támogatásokat nem érinti, azok mellett nyújtható. A 800 ezer euró keretösszeget az igénybe vett de minimis támogatás (amely főszabály szerint 3 pénzügyi év alatt max. 200 ezer eurónak megfelelő összeg) nem csökkenti, és a jövőbeli de minimis támogatások lehetséges összegét sem érinti.

Banki hitelekhez közvetlenül nyújtott garanciadíj-támogatás

A tagállamok a vállalatok számára csökkentett díjú garanciát nyújthatnak a 2020. december 31-ig megkötött beruházási vagy forgóeszközhitelekhez kapcsolódóan. A díjat a vállalkozás mérete és a garancia időtartama alapján állapítják meg.

A kedvezményes díj maximum 6 évre szólhat és az állami garancia mértéke akár a tőketartozás 90%-a is lehet. Amennyiben az állam az elsődleges veszteségviselő, a garancia mértéke maximum 35% lehet. Az így biztosított hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás kétévi bérköltségét vagy a 2019-es árbevétel negyedét. Indokolt esetben, likviditási terv alapján, ennél magasabb összegű hitel is biztosítható likviditási célokra, nagyvállalatok esetén akár 12 hónapon keresztül.

Banki hitelekhez közvetlenül nyújtott kamattámogatás

A tagállamok kamattámogatást nyújthatnak a 2020. december 31-ig megkötött beruházási vagy forgóeszközhitelekhez, a vállalkozás mérete és hitelfutamidő alapján meghatározott, alacsony kamatszinteken. A kamattámogatás ez esetben is legfeljebb hat évre szólhat és a kamattámogatással érintett hitelösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás kétévi bérköltségét, vagy a 2019-es árbevétel negyedét. Indokolt esetben likviditási célokból magasabb összegű hitelösszeg is támogatható.

A vállalkozás azonos hitel vonatkozásában vagy kamattámogatást vagy garanciadíj-támogatást vehet igénybe, a kettő nem kombinálható.

Bankokon keresztül nyújtott garanciadíj- és kamattámogatás

A keretszabály lehetővé teszi, hogy fentebb részletezett garanciadíj- és kamattámogatások különböző bankokon, pénzügyi intézményeken keresztül jussanak el a kedvezményezett vállalkozásokhoz. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy a támogatást a bank továbbadja a végső kedvezményezett vállalkozásnak és nem szolgálhatja a bank életképességének megőrzését vagy fizetőképességének fenntartását.

Rövid lejáratú export-hitel biztosítás

A keretszabály külön pontban foglalkozik a járvány rövid lejáratú exporthitel-biztosításokra gyakorolt hatásaival. Bár az Európai Bizottság álláspontja szerint piacképes kockázatokra nem nyújtható állami támogatás, a Keretszabály rögzíti, hogy a vírus okozta válsághelyzet előidézheti, hogy bizonyos kockázatok átmenetileg nem lesznek piacképesek egyes tagállamokban. Ennek megfelelően a tagállam bizonyíthatja, hogy bizonyos kockázatok átmenetileg nem piacképesek, így akár ezen kockázatokra is nyújtható állami támogatás.

A fenti támogatási lehetőségek leginkább a vírusjárvány miatt hirtelen nehéz helyzetbe került, operációját felfüggeszteni vagy csökkenteni kényszerült vállalkozásoknak nyújthatnak segítséget. A támogatások segíthetnek ideiglenes likviditási problémák kezelésében, operáció fenntartásában vagy későbbi beindításában, pl. munkaerő megtartása vagy bérköltségek finanszírozása céljából. Mivel az ideiglenes támogatások az eddig elérhető támogatási lehetőségektől függetlenül alkalmazhatók és nem érintik az adott tagállamban már rendelkezésre álló állami támogatási eszközöket, így akár az azokkal való együttes igénybevétel és kombináció is lehetséges.

Mikortól elérhetők az ideiglenes támogatások?

Elsősorban a hazai jogalkotástól függ, hogy Magyarországon pontosan mely támogatási lehetőségek, milyen részletszabályokkal válhatnak elérhetővé az egyes vállalkozások számára. Mivel a keretszabályozás március 19-én jelent meg, az esetleges hazai támogatási intézkedések kidolgozása későbbre várható.