A Kormány a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendelt el rendkívüli ítélkezési szünetet, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet március 15-én lépett életbe. Ez a jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdése alapján 2020. március 30. napján hatályát veszti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet azonban a veszélyhelyzet megszűnését megállapító újabb kormányrendelet meghozataláig hatályos, eltérő rendeletalkotás hiányában tehát a veszélyhelyzet 2020. március 30-át követően is változatlanul fennáll.

Az OBH-ban – március közepén - felállított Veszélyhelyzeti Kabinet ezért egyhangúlag azt ajánlotta az Országos Bírósági Hivatal elnökének, hogy a rendkívüli ítélkezési szünettel összefüggő OBHE határozatok - határozott időtartamra - hatályban maradjanak.

Határozatában dr. Senyei György rögzíti azt is, hogy a rendkívüli ítélkezési szünettel együtt hatályban marad

  • a bírósági igazgatási és ügyintézési feladatokról,
  • a peres és peren kívüli ügyekben történő feladatellátásról,
  • az OBH-ba érkezű papíralapú iratok kezelésének különleges szabályairól, valamint
  • az iratok elektronikus kezelésének rendjéről,
  • a szolgálati viszonnyal, valamint
  • az igazgatási intézkedésekkel és döntésekkel kapcsolatosan keletkezett kiadmányok elektronikus kézbesítéséről, valamint
  • a törvényszéki elnökök igazgatási tevékenységének vizsgálata tárgyában folyamatban lévő eljárások felfüggesztéséről

szóló elnöki határozat is.

Az OBH elnökének határozata az alábbi linken teljes egészében olvasható.