A tárgyalt ügyben egy török ügyvéd ellen indított büntető eljárás miatt kutatták át az egész ügyvédi irodát, azon ügyvédek dokumentumait is, akik nem voltak az ügyben érintettek, de egy irodát tartottak fent a vádlottal.

A bíróság úgy ítélte meg, hogy az eljáró igazságügyi hatóságok nem tettek eleget annak a kérésnek, hogy juttassák vissza vagy semmisítsék meg a lefoglalt elektronikus adatokat, amelyeket az ügyvédi titoktartás védett, és a lefoglalást társadalmi szükség nem indokolta, ahogy a demokratikus társadalomban sem volt szükségessége ezen intézkedéseknek.

A bíróság azt is kimondta, hogy a szükséges eljárási garanciák hiánya, azok értelmezése, alkalmazása a joghatóságok részéről is problémás volt.