A terjedő híresztelésekkel ellentétben - bármit is mond a könyvelő - az ügyvédeket nem terheli nem a NAV-hoz (FIU) történő "kijelölt kapcsolattartó" bejelentésének kötelezettsége.

Az ügyvéd gyanú esetén a Kamarához jelent, az ő anonimitását lehetővé tevő üres és zárt borítékban. A Kamara kéri, a borítékra írják rá "pénzmosás gyanújának bejelentése". Ezt helyezzék el egy "külső" borítékban, ami a Kamarához van címezve. A belsőt a Kamara nem bontja ki, hanem egy kijelölt személy útján továbbítja a NAV-hoz. Ez biztosítja azt, hogy az ügyvéd, ha úgy kívánja, anonim módon tehessen bejelentést és a hatósággal csak akkor - és visszafelé is a kamarán keresztül - kerül kapcsolatba, ha hatóság visszatér a bejelentésre.

A NAV-val az anonimitást biztosító, biztonságos és titkosított elektronikus kapcsolatot szándékozik kiépíteni a Kamara, és akkor nem lesz szükség a dupla borítékos papír alapú bejelentésre. De addig – tanácsolja az ügyvédeknek hírlevelében a Budapesti Ügyvédi Kamara - járjanak el az eddigi módon. A kapcsolatot tartó kijelölt kamarai személyt a BÜK a NAV-nak már bejelentette.

Az egyéni ügyvédek és egyszemélyes ügyvédi irodák a MÜK szabályozásnak a miniszter általi kihirdetését követően az "egységes szabályzatot" alkalmazhatják.

A további szabályozást a területi Kamara a törvényi határidőn belül el fogja készíteni és széles körben ki fogja hirdetni.

A több tagból álló ügyvédi irodáknak a belső szabályzatukat a területi útmutató kiadását követő 90 napon belül, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig kell elkészíteniük. (A hírlevél szerint a BÜK útmutatóját a Kamara hamarosan közzéteszi és az a BÜK honlapján hozzáférhető lesz.).