Közleményében az igazságügyi tárca leszögezi: a magyar Kormány maga kérte az Európa Tanács égisze alatt működő Velencei Bizottság véleményét a közigazgatási bíráskodásról szóló törvényekről.

A Velencei Bizottság 2019. március 18-án közzétett jelentése a magyar közigazgatási bíráskodásról szóló törvényekkel kapcsolatban elismeri, hogy „egy új közigazgatási bírósági szervezet létrehozatala a nemzeti jogalkotó szuverén döntési körébe tartozik, és teljes mértékben megfelel az európai normáknak és gyakorlatoknak.” A jelentés ezen kívül üdvözli, hogy „az igazságügyi miniszter már a jelentéstevők budapesti látogatása során is kijelentette, hogy a Kormány figyelembe veszi majd a Velencei Bizottság kritikáit és javaslatait”. A Velencei Bizottság elnöke nyilvánosan úgy foglalt állást, hogy a véleménytervezet alapján előkészített és az annak való megfelelést célzó módosító javaslat elfogadása esetén a kritikák jelentős része tárgytalanná válik.

Az ajánlások lényeges tartalmi elemeit az Országgyűlés az igazságügyi miniszter által támogatott javaslat alapján törvénybe iktatta. A közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló 2019. évi XXIV. törvény kihirdetése a Magyar Közlöny 2019. április 8-i számában megtörtént – írták.

Az ENSZ jelentéstevőjének tájékoztatója taz IM szerint öbb sommás és egyoldalú megállapítást tartalmaz, amelyek inkább tekinthetőek politikai, mintsem szakmai állásfoglalásnak. A közigazgatási bíróságokra vonatkozó szabályozással kapcsolatos szakmai viták, illetve a Velencei Bizottság eljárása eddig is a teljes nyilvánosság előtt zajlottak. A Velencei Bizottság előtti eljárás lezárultával és a közigazgatási bíróságok függetlenségét biztosító további garanciákról szóló törvény kihirdetésével a közigazgatási bírósági szervezet kialakításának alkotmányos követelményeknek és nemzetközi standardoknak megfelelő törvényi kerete biztosított. Az Igazságügyi Minisztérium feladata a továbbiakban szakmai partnereivel együttműködve annak biztosítása, hogy az új közigazgatási bírósági szervezet 2020. január 1-jével működését megkezdhesse.

A végleges törvényi keret ismeretében az Igazságügyi Minisztérium természetesen kész minden további felvilágosítást megadni az ENSZ jelentéstevőjének, amely alapján megalapozott szakmai álláspontot alakíthat ki – közölték.

(Címfoto: Ideele Radio)