Az új büntetőeljárási törvény fontos és pozitív változást hozott a kényszerintézkedések terén - foglalja össze véleményét a MHB.

A Be. kifejezett célja annak biztosítása, hogy

a fokozatosság, szükségesség és arányosság elve érvényesüljön, vagyis csak akkor rendeljenek el letartóztatást, ha az azzal elérni kívánt cél enyhébb intézkedéssel nem biztosítható.

Ugyanakkor bizonyos az is, hogy

a büntetőeljárás szereplői részéről szemléletváltásra van szükség a jogalkalmazási fordulathoz, hiszen eddig sem a Be. szövege volt az igazi akadálya, hogy a letartóztatást csak a valóban szükséges esetekben rendeljék el, és hogy a döntések megfeleljenek a magyar és a nemzetközi sztenderdeknek.

A koncepcióváltás gyakorlati érvényesülésében nemcsak a hatóságnak és a bíróságnak van szerepe, hanem az ügyvédeknek is. A védők az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogára és az Európai Unió irányelvire is kiterjedő magas szakmai felkészültsége, az ezekre alapozó érvelés fontos szerepet játszhat abban, hogy a letartóztatás valóban az ultima ratio eszközzé váljon.

A május 6-i szakmai napon a Debreceni Ügyvédi Kamara és az MHB célja az, hogy

informális eszmecserét folytathassunk az új Be. kényszerintézkedést szabályzó részéről, valamint annak gyakorlatáról, és szakmai támogatást nyújthassunk különösen a strasbourgi bíróság előtti eljáráshoz.

A rendezvény résztvevőinek a kényszerintézkedésekről szóló határozat az EJEB sztenderdeknek való megfelelésének vizsgálatához ellenőrző listát, és a letartóztatásról szóló döntéshozatali eljárásban alkalmazható mintaérvelést adnak.

A szakmai napot dr. Kiss István, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökhelyettese nyitja meg, az értékelést dr. Dobrossy István, a Debreceni Ügyvédi Kamara főtitkára vezeti. Az előadásokat és beszélgetéseket dr. Lakatos Viktor budapesti ügyvéd, dr. Szabados Gergő, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, dr. Kirs Eszter és dr. Ivány Borbála, a Magyar Helsinki Bizottság büntető igazságszolgáltatási programjának szakértői tartják.

A részvétel ingyenes, ellátást biztosítunk, a más településekről érkező résztvevők utazási és szállásköltségét visszatérítjük. A rendezvényen legfeljebb 30 ügyvédet tudnak fogadni.

Jelentkezését 2019. április 26-ig várjuk a helsinki@helsinki.hu e-mail címen.