Elsőként, 2015. szeptember 1-től – az egyéb feltételek fennállta esetén - azok kezdeményezhetnek ilyen eljárást, akikkel szemben a banki elszámolást követően már folytatódhat a lakóingatlanukra vezetett végrehajtás vagy végrehajtáson kívüli kényszerértékesítés, illetve ha végrehajtás nem is indult, de a bank felmondta vagy lejárttá tette a lakóingatlanra vonatkozó jelzáloghitel szerződést. Csődvédelmet kezdeményezhet továbbá az az adós, kezes, zálogkötelezett is, aki ellen olyan végrehajtás van folyamatban, amelyben a lakhatását szolgáló lakóingatlanát értékesítésre jelölhetik ki – írta a bíróság.hu.

A többi túladósodott magánszemély 2016. október 1. napjától kezdeményezhet majd csődvédelmet.

Az érintetteknek elsőként bíróságon kívüli adósságrendezési eljárást kell írásban kezdeményezniük, amelyet „főhitelezőként” az elsőhelyi jelzálogjogosult bank koordinál annak érdekében, hogy az adós és valamennyi hitelezője között a megállapodás létrejöjjön.

Ha ilyen megállapodás nem jön létre, vagy nincs olyan pénzügyi intézmény, amely főhitelezőként vállalná a koordinációt, akkor az adósságrendezés bírósági nemperes eljárás keretében folytatódik.

Az adósnak a bírósági eljárás lefolytatása iránti kérelmét a lakóhelye szerinti területi Családi Csődvédelmi Szolgálatnál kell előterjesztenie, amely a megyei kormányhivatal keretében működik. A kérelmet – a szükséges iratokkal együtt - a Szolgálat továbbítja az adós lakóhelye szerinti törvényszék székhelyén működő járásbíróságnak.

A bírósági eljárás kezdeményezésének illetéke 30 000 Forint. Az eljárásban nincs helye sem díj- és költségmentességnek, sem illeték- vagy költségfeljegyzési jognak, ezért az illeték leróvása alól nem mentesülhet a kérelmező.

A bíróság előtti eljárásban szóbeli meghallgatásnak nincs helye. A bíróság írásbeli nyilatkozatok és okirati bizonyítékok alapján határoz. Ha a kérelem a feltételeknek megfelel, akkor a bíróság elrendeli az adósságrendezést.

Ennek során a Szolgálat által kijelölt családi vagyonfelügyelő az adóssal együttműködve a fizetőképesség helyreállítását célzó programot és adósságrendezési tervet készít, majd ezek ismeretében egyezségkötésre hívja fel a bejelentkezett hitelezőket. Ha az egyezség létrejön és a jogszabályoknak megfelel, azt a bíróság hagyja jóvá.

Ha nem jön létre egyezség, akkor a bíróság az adósságtörlesztési eljárás lefolytatását rendeli el. Ebben az esetben a családi vagyonfelügyelő vagyonfelosztási, vagyonértékesítési és adósságtörlesztési tervet készít, melyet a bíróság elé terjeszt jóváhagyásra. A tervben általában öt éves adósságtörlesztési időszakot kell meghatározni, amely egyes esetekben két évvel meghosszabbítható.

Az adósságtörlesztési időszak lejártát követően a családi vagyonfelügyelő záró elszámolást készít, amelynek alapján a bíróság – a feltételek fennállása esetén – mentesítő végzést hoz. A mentesítő végzés folytán az eljárásban részt vett hitelezők teljes egészében ki nem egyenlített követelései megszűnnek és az adós e tartozásoktól mentesül.

Azonban ha a mentesítő végzés jogerőre emelkedésétől számított öt éven belül kiderül, hogy az adós a korábbi eljárás során a vagyonát elvonta, eltitkolta, vagy valamely hitelezőt a többiek rovására előnyben részesített, úgy az erről tudomást szerző hitelező a korábbi mentesítő végzés hatályon kívül helyezését kérheti a bíróságtól. Ebben az esetben a hitelezők követelhetik az adóstól a korábbi eljárás során elengedett valamennyi összeget.

A családi csődvédelemről további részletes információk a Családi Csődvédelmi Szolgálat és az Igazságügyi Hivatal honlapján olvashatóak.