A visszautasítással járó illetékfizetési kötelezettség felesleges terheket rótt az új polgári perrendtartás szabályai között még nehezen eligazodó ügyfelekre, akadályozva a bírósághoz fordulási jog érvényesülését.

Az OBH elnöke a 2013 óta több ízben - utoljára 2018. augusztus 2-án – terjesztette elő az illetékmentesség visszaállítására vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatát, és azt mindvégig következetesen képviselte a jogalkotónál.

A módosítás várhatóan év végén lép hatályba.