A Katv. 2. § 1. pontjában foglalt fogalmi meghatározás szerint – e törvény alkalmazásában – az átlagos statisztikai állományi létszám a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz című kiadvány 2009. január 1. napján érvényes szabályai szerint meghatározott állományi létszám.

Az Útmutató 5. pontja rendelkezik az átlagos állományi létszám számításáról. Az itt rögzítettek szerint: alapértelmezésben – eltérő rendelkezés hiányában – az átlagos állományi létszám a munkavállalók (munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéni vállalkozó és nem fizetett segítő családtagjai) folyamatosan vezetett létszámnyilvántartása alapján számított mutató. Az átlagolást havonta kell elvégezni az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével, vagyis a naponkénti állományi létszámok összegét, a munkarend szerinti pihenőnapokra és ünnepnapokra az azt megelőző munkanap létszámát véve figyelembe, el kell osztani a hónap napjainak számával. Az adott hónap naptári napjainak számával kell osztani abban az esetben is, ha a gazdasági szervezet csak a hónap egy részében működött. Az éves átlagos állományi létszám a leírtak alapján már kiszámított havi átlagos létszámadatok egyszerű számtani átlaga, vagyis éves átlagszámítás esetén 12-vel kell elosztani a havi átlagos létszámadatok összegét. Természetesen az átlagolást abban az esetben is így kell elvégezni, ha az adatszolgáltató működése a vonatkozási időszaknak csak egy részére esett.

Az átlagolást tehát havonta kell elvégezni; minden hónap végén – az addig eltelt időszak adatai alapján az év elejétől „halmozottan” – kell meghatározni az átlagos állományi létszámot az éves átlagos állományi létszám számítására vonatkozó szabályok szerint.

Például, ha a kisvállalati adóalanynál a január havi átlagos létszám 30 fő [a hónap minden napján 30 fő, azaz (31 nap x 30 fő) : 31 nap], továbbá a havi átlagos létszám februárban szintén 30 fő, márciusban 40 fő és áprilisban 60 fő, akkor az átlagos statisztikai állományi létszám az egyes hónapok végén a következő:

  • január: 30 fő
  • február: (30 + 30) : 2 = 30 fő
  • március: (30 + 30 + 40) : 3 = 33,33 fő
  • április: (30 + 30 + 40 + 60) : 4 = 40 fő.

Ha pedig a példa szerinti adózónál az év hátralévő hónapjaiban (májustól decemberig) újra 30 fő lesz a havonkénti átlagos létszám, akkor az éves átlagos állományi létszám év végén [(30 + 30 + 40 + 60 + (8 x 30)] : 12 = 33,33 fő. Ennek megfelelően az adózó – a létszámkorlát túllépése okán – nem veszíti el a kisvállalati adóalanyiságát, hiszen az adóéven belül az átlagos létszám egyetlen hónap végén sem haladja meg az 50 főt.